สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

จดหมายข่าว ฉบับที่43/2564

วันที่โพสต์ 13 มิ.ย. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 576 ครั้ง

กิจกรรม ?รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน?

วันที่โพสต์ 29 พ.ค. 2564 โดย กุลธิดา กสิณอุบล อ่าน 855 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่40/2564

วันที่โพสต์ 27 พ.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 531 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่42/2564

วันที่โพสต์ 27 พ.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 556 ครั้ง

มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์ การแพระระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ?กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

วันที่โพสต์ 7 พ.ค. 2564 โดย กุลธิดา กสิณอุบล อ่าน 688 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่35/2564

วันที่โพสต์ 1 เม.ย. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 673 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่33/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 932 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่32/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 1381 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่31/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 916 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่30/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 455 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่29/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 538 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่28/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 502 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่27/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 657 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่26/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 630 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่25/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 450 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่24/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 414 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่23/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 543 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่22/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 562 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 15 จาก 17 หน้า

บุคลากร
นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย
ผอ.รร.บ้านบึงโคกสะอาด
(รก.)ผอ.รร.บ้านดงแหลม
(รก.)ผอ.รร.บ้านหนองไผ่
นายวรวุฒิ มุลทา
ผอ.รร.บ้านกอกวิทยาคม
นายคุณากร ศรีสองเมือง
ผอ.รร.มหาไชยโคกกว้างวิทยา
นางสาวณัฐรินีย์ อำไพศรี
ผอ.รร.ดงบังนาแก้ววิทยา
นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์
ผอ.รร.แก่งพฤาชัยวิทยา
นายนรเศรษฐ จันทรบุตร
ผอ.รร.คำเม็กวิทยา
นายเทวิล ศรีสองเมือง
ผอ.รร.แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
นางอลิสสรา ผุดผ่อง
ผอ.รร.โพธิ์คำประชาสรรพ์
นายเฉลิมพล รุ่งนามา
ผอ.รร.บ้านขมิ้น
นางพรสวรรค์ กระจาย
ผอ.รร.หนองสนมราษฎร์อำนวย
นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้
ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
(รก.)ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
นายสุธวัชร์ เทศารินทร์
ผอ.รร.ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณศรี
ผอ.รร.บ้านแก่งกะอาม
นายยุทธศักดิ์ ศรีแก้ว
ผอ.รร.หนองบัววิทยาสรรพ์
สิบเอกนิพล จำศรี
ผอ.รร.บ้านบัวสามัคคี
นางสาวสุพรรษา พอลีละ
ผอ.รร.หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ

MAIN LINK