สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่ 31 มกราคม 2566 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ได้รับมอบหมายจาก นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กส.3 ให้ไปราชการเพื่อประชุมเป็น

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 142 ครั้ง

แซงบาดาลโมเดลเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2566 โดย คมกฤษ แดงบุญเรือง อ่าน 144 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ : ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรร

วันที่โพสต์ 31 ม.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 170 ครั้ง

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น: กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 30 ม.ค. 2566 โดย โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป.กาฬสินธุ์ 3 อ่าน 197 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ : มอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากกองทุน"สายธารน้ำใจ สานสายใย เด็กขาดแคลน" สพป.กส.3

วันที่โพสต์ 24 ม.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 148 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ร่วมกิจกรรมวันครู สมาคมครูอำเภอสมเด็จ ประจำปี 2566

วันที่โพสต์ 17 ม.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 140 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่โพสต์ 14 ม.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 180 ครั้ง

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น: ทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 14 ม.ค. 2566 โดย โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป.กาฬสินธุ์ 3 อ่าน 233 ครั้ง

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น: รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปี 2566

วันที่โพสต์ 14 ม.ค. 2566 โดย โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป.กาฬสินธุ์ 3 อ่าน 243 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์มอบเงินทุนยากจนพิเศษให้กับนักเรียน

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 168 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ได้รับการนิเทศน์ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมทั้งการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียน

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 212 ครั้ง

กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย "แซงบาดาลโมเดล" รับได้นิเทศจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2566 โดย คมกฤษ แดงบุญเรือง อ่าน 186 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ : ประชาสัมพันธ์ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 9 ม.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 136 ครั้ง

โรงเรียนเครือข่ายแซงบาดาลโมเดล

วันที่โพสต์ 3 ม.ค. 2566 โดย คมกฤษ แดงบุญเรือง อ่าน 145 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ : สวัสดีปีใหม่2566

วันที่โพสต์ 1 ม.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 179 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566

วันที่โพสต์ 29 ธ.ค. 2565 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 219 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ก

วันที่โพสต์ 29 ธ.ค. 2565 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 168 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านขมิ้น : กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 29 ธ.ค. 2565 โดย โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป.กาฬสินธุ์ 3 อ่าน 334 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 11 จาก 17 หน้า

บุคลากร
นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย
ผอ.รร.บ้านบึงโคกสะอาด
(รก.)ผอ.รร.บ้านดงแหลม
(รก.)ผอ.รร.บ้านหนองไผ่
นายวรวุฒิ มุลทา
ผอ.รร.บ้านกอกวิทยาคม
นายคุณากร ศรีสองเมือง
ผอ.รร.มหาไชยโคกกว้างวิทยา
นางสาวณัฐรินีย์ อำไพศรี
ผอ.รร.ดงบังนาแก้ววิทยา
นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์
ผอ.รร.แก่งพฤาชัยวิทยา
นายนรเศรษฐ จันทรบุตร
ผอ.รร.คำเม็กวิทยา
นายเทวิล ศรีสองเมือง
ผอ.รร.แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
นางอลิสสรา ผุดผ่อง
ผอ.รร.โพธิ์คำประชาสรรพ์
นายเฉลิมพล รุ่งนามา
ผอ.รร.บ้านขมิ้น
นางพรสวรรค์ กระจาย
ผอ.รร.หนองสนมราษฎร์อำนวย
นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้
ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
(รก.)ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
นายสุธวัชร์ เทศารินทร์
ผอ.รร.ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณศรี
ผอ.รร.บ้านแก่งกะอาม
นายยุทธศักดิ์ ศรีแก้ว
ผอ.รร.หนองบัววิทยาสรรพ์
สิบเอกนิพล จำศรี
ผอ.รร.บ้านบัวสามัคคี
นางสาวสุพรรษา พอลีละ
ผอ.รร.หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ

MAIN LINK