สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดศาสนา จารีตประเพณีให้ยืนยาวตลอดไป

วันที่โพสต์ 23 ก.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 552 ครั้ง

การประชุมออนไลน์ ?การเตรียมความพร้อม และการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านโปรแกรม Zoom Meetin

วันที่โพสต์ 21 ก.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 367 ครั้ง

ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ รร.ค่ายลูกเสือฯ ศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูกเสือบุรี พรหมลักขโณ อ.

วันที่โพสต์ 19 ก.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 572 ครั้ง

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่โพสต์ 16 ก.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 405 ครั้ง

การติดตามรับชม รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." พุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 14 ก.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 489 ครั้ง

คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร เข้าพบ มอบของขวัญ ร่วมกิจกรรม "ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์" เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ผอ.สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ , รอง ดร.วิภา

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 359 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะฯ ร่วมกิจกรรม ?ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์? เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล แก่บรรพบุรุษ,เสริมสิริมงคล เติมพลังแก่ชีวิตครอบครัว การงาน ของ

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 367 ครั้ง

กิจกรรมนันทนาการ ด้วยการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างให้สุขภาพกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สดใส มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และต้านไวรัสโคโรนา 2019

วันที่โพสต์ 8 ก.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 315 ครั้ง

การประชุมชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 8 ก.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 286 ครั้ง

การประชุมติดตามรับชมรายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.?

วันที่โพสต์ 8 ก.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 369 ครั้ง

การประชุม "คณะทำงานอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ"

วันที่โพสต์ 8 ก.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 420 ครั้ง

ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย พบปะปรึกษาหารือ รับทราบปัญหา นำสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ รร.หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร และ รร.ดงสวางวรวิทย

วันที่โพสต์ 8 ก.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 255 ครั้ง

กิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 385 ครั้ง

การประชุมสัมมนาการบริหารงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๒ (Cluster๑๒)

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 456 ครั้ง

ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 18/2564

วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 412 ครั้ง

ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ระยะเวลา 1 ปี

วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 343 ครั้ง

ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย พบปะปรึกษาหารือ รับทราบปัญหา มอบทุนนักเรียนที่มีผลการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 28 มิ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 324 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต ๓ ให้การต้อนรับ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้ติดตามฯ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีพิเศษ

วันที่โพสต์ 28 มิ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 427 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 11 จาก 16 หน้า

MAIN LINK