สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ติดตามรับชมรายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนท์ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 8 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 410 ครั้ง

เข้าพบยื่นหนังสือเพื่อสนับสนุนให้เสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที

วันที่โพสต์ 7 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 382 ครั้ง

การประชุมออนไลน์ ผ่านสื่ออีเลกทรอนิกส์ ของผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง

วันที่โพสต์ 7 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 384 ครั้ง

เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อน สถพ. 6 ก.ย.64

วันที่โพสต์ 7 ก.ย. 2564 โดย นายณัฐพล ทวยลี อ่าน 391 ครั้ง

การประชุม ?การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 6 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 371 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ นำคณะฯ ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ณ หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

วันที่โพสต์ 6 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 384 ครั้ง

เกียรติบัตร O-NET ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 31 ส.ค. 2564 โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ อ่าน 685 ครั้ง

การมอบป้ายรณรงค์เลิกเหล้า และบุหรี่ในสถานศึกษา ตามแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็ก และเยาวชน ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั

วันที่โพสต์ 31 ส.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 323 ครั้ง

" การประชุมทางไกล วิดีโอคอนฟาเรนท์ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการช่วยเหล

วันที่โพสต์ 30 ส.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 260 ครั้ง

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติร์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เดือนสิงหาคม เดือนมหามงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่โพสต์ 30 ส.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 127 ครั้ง

รับชมรายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟเรนท์ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะฯ

วันที่โพสต์ 25 ส.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 462 ครั้ง

พิธีเปิดการอบรม โครงการ ?บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 24 ส.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 257 ครั้ง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติร์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เดือนสิงหาคม เดือนมหามงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่โพสต์ 20 ส.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 351 ครั้ง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 11 ส.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 398 ครั้ง

โครงการ "อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และเอกลักษณ์ ของความเป็นไทย ในวันสำคัญทางศาสนา"

วันที่โพสต์ 6 ส.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 395 ครั้ง

การประชุม ?โรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษ ที่ ๒๑ ระดับเขตพื้นที่ รุ่นที่ ๑,๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเลคทร

วันที่โพสต์ 6 ส.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 476 ครั้ง

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบ zoom meeting

วันที่โพสต์ 30 ก.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 463 ครั้ง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 29 ก.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 499 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 10 จาก 16 หน้า

MAIN LINK