สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

กิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่โพสต์ 19 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 9 ครั้ง

กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567

วันที่โพสต์ 19 ก.ค. 2567 โดย นางสาวพรนภา วรชิน อ่าน 19 ครั้ง

การเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Bankok Cup ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 18 ก.ค. 2567 โดย นางสาวพรนภา วรชิน อ่าน 16 ครั้ง

ตรวจสุขภาพทั่วไป

วันที่โพสต์ 10 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย อ่าน 36 ครั้ง

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2567

วันที่โพสต์ 8 ก.ค. 2567 โดย นางสาวพรนภา วรชิน อ่าน 39 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ได้มีกิจกรรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนชั่วโมงที่ 5 ทุกวันศุกร์ โดยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลโดยมีว

วันที่โพสต์ 8 ก.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 42 ครั้ง

นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาการให้คะแนน และการตรวจสอบการให้คะแนนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล

วันที่โพสต์ 8 ก.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 46 ครั้ง

กิจกรรม 1 แสนต้น 1 แสนความดี

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 45 ครั้ง

โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ โดย นางสาวสุพรรษา พอลีละ นำคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 แสนต้น 1 แสนความดี

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2567 โดย ฉัตรลดา ศรีทา อ่าน 30 ครั้ง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ มอบหมายให้คณะครู คือ นางสาวมณีรัตน์ โคตะวินนท์ นางสาวณัฐชา ภาวะดี และน

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 41 ครั้ง

1 แสนต้น 1 แสนความดี ขับเคลื่อนคุณธรรม ?กาฬสินธุ์เมือง 3 รวย ด้วย 3 ใจ มีวินัย สุจริต จิตอาสา?

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2567 โดย นางสาวพรนภา วรชิน อ่าน 76 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV)

วันที่โพสต์ 4 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย อ่าน 25 ครั้ง

รร.บ้านกอกวิทยาคมเข้าเริ่มกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2567 โดย เยาวเรศ เสนากิจ อ่าน 32 ครั้ง

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 37 ครั้ง

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2567

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย อ่าน 42 ครั้ง

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 2567

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 37 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ได้ร่วมกิจกรรมเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี 2567

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 31 ครั้ง

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 2 ก.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 39 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 19 หน้า

บุคลากร
นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย
ผอ.รร.บ้านบึงโคกสะอาด
(รก.)ผอ.รร.บ้านดงแหลม
(รก.)ผอ.รร.บ้านหนองไผ่
นายวรวุฒิ มุลทา
ผอ.รร.บ้านกอกวิทยาคม
นายคุณากร ศรีสองเมือง
ผอ.รร.มหาไชยโคกกว้างวิทยา
นางสาวณัฐรินีย์ อำไพศรี
ผอ.รร.ดงบังนาแก้ววิทยา
นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์
ผอ.รร.แก่งพฤาชัยวิทยา
นายนรเศรษฐ จันทรบุตร
ผอ.รร.คำเม็กวิทยา
นายเทวิล ศรีสองเมือง
ผอ.รร.แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
นางอลิสสรา ผุดผ่อง
ผอ.รร.โพธิ์คำประชาสรรพ์
นายเฉลิมพล รุ่งนามา
ผอ.รร.บ้านขมิ้น
นางพรสวรรค์ กระจาย
ผอ.รร.หนองสนมราษฎร์อำนวย
นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้
ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
(รก.)ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
นายสุธวัชร์ เทศารินทร์
ผอ.รร.ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณศรี
ผอ.รร.บ้านแก่งกะอาม
นายยุทธศักดิ์ ศรีแก้ว
ผอ.รร.หนองบัววิทยาสรรพ์
สิบเอกนิพล จำศรี
ผอ.รร.บ้านบัวสามัคคี
นางสาวสุพรรษา พอลีละ
ผอ.รร.หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ

MAIN LINK