สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนสามัคคีบัวขาว ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2567 ฉบับที่ 21/2567 "?การสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2567"

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2567 โดย แววมณี สุพรรณโมก อ่าน 47 ครั้ง

โรงเรียนสามัคคีบัวขาว ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2567 ฉบับที่20/2567 "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567"

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2567 โดย แววมณี สุพรรณโมก อ่าน 50 ครั้ง

กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2567 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 38 ครั้ง

กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนบ้านกกตาล ปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2567 โดย มัลลิกา แฮดหมั่น อ่าน 39 ครั้ง

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 13 มิ.ย. 2567 โดย สุนันท์ อาริสาโพธิ์ อ่าน 130 ครั้ง

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่1

วันที่โพสต์ 5 มิ.ย. 2567 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 81 ครั้ง

โรงเรียนสามัคคีบัวขาว ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2567 ฉบับที่ 19/2567 "วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567"

วันที่โพสต์ 5 มิ.ย. 2567 โดย แววมณี สุพรรณโมก อ่าน 69 ครั้ง

เตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 29 พ.ค. 2567 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 81 ครั้ง

โครงการสุขาดี มีความสุข

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2567 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 81 ครั้ง

โรงเรียนสามัคคีบัวขาว ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 18/2567 "ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567"

วันที่โพสต์ 21 พ.ค. 2567 โดย แววมณี สุพรรณโมก อ่าน 119 ครั้ง

โรงเรียนสามัคคีบัวขาว ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 17/2567 "เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน เปิดภาคเรียน 1 ประจำปีการศึกษา 2567"

วันที่โพสต์ 21 พ.ค. 2567 โดย แววมณี สุพรรณโมก อ่าน 86 ครั้ง

โรงเรียนสามัคคีบัวขาว ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2567 ฉบับที่ 16/2567 "HAPPY TOILET KICK OFF RENOVATE โครงการสุขาดี มีความสุข"

วันที่โพสต์ 21 พ.ค. 2567 โดย แววมณี สุพรรณโมก อ่าน 93 ครั้ง

โรงเรียนสามัคคีบัวขาว ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 15/2567 "โครงการปัจฉิมนิเทศและรับวุฒิบัตรนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6"

วันที่โพสต์ 21 พ.ค. 2567 โดย แววมณี สุพรรณโมก อ่าน 83 ครั้ง

โรงเรียนสามัคคีบัวขาว ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 14/2567 "ติดตั้งพัดลมอาคารเรียนหลังใหม่ โดยกองทุนคุณลูกหลาน พ่อต้าน แม่สีพา โสภาคะยัง"

วันที่โพสต์ 21 พ.ค. 2567 โดย แววมณี สุพรรณโมก อ่าน 75 ครั้ง

เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2567 โดย สุนันท์ อาริสาโพธิ์ อ่าน 122 ครั้ง

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2567 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 38 ครั้ง

ประกาศเปิดภาคเรียน 1/2567

วันที่โพสต์ 15 พ.ค. 2567 โดย นางสาวณัฐกานต์ บุญทัน อ่าน 48 ครั้ง

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านกกตาล

วันที่โพสต์ 27 มี.ค. 2567 โดย มัลลิกา แฮดหมั่น อ่าน 234 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 24 หน้า

บุคลากร
นายวิเศษศักดิ์ ถามณี
ผอ.รร.บ้านกกตาล
นายกำจัด คะโยธา
ผอ.รร.หนองหูลิงเจริญเวทย์
นายประภาส นามสง่า
ผอ.รร.เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
น.ส.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา
ผอ.รร.บ้านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐)
นายอภิรัฐ ศรีจำพลัง
ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๕ (คำกั้ง)
นายวีระศักดิ์ นิลโคตร
ผอ.รร.นาโกวิทยาสูง
นายไชยยา แก้วกัณฑรัตน์
ผอ.รร.บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ ๑๙๔
นางสาวกัญญารัตน์ ธนะสีลังกูร
ผอ.รร.บ้านจอมทอง
นายสุวิทย์ สังข์ชาตรี
ผอ.รร.ดงเหนือประชาสรรค์
นางรจนา สังข์ชาตรี
ผอ.รร.บ้านดอนอุมรัว
นายจักรกฤษณ์ จิตจักร
ผอ.รร.มะนาววิทยาเสริม
นายเอนก เครือสา
ผอ.รร.สามัคคีบัวขาว
นายเด่นศักดิ์ แสงเพ็ชร
ผอ.รร.โคกหวายราษฏร์สามัคคี
นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว
ผอ.รร.บ้านบัวขาว (พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
นายอาทิตย์ หนูเข็ม
ผอ.รร.นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์

MAIN LINK