สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

มณีรัตน์ โคตะวินนท์


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 33 ครั้ง

กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 36 ครั้ง

เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 90 ครั้ง

ประเมิน (อย่างเข้ม) ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา ครั้งที่ 3 นางสาวณัฐชา ภาวะดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์

วันที่โพสต์ 27 พ.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 86 ครั้ง

ทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน

วันที่โพสต์ 27 พ.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 66 ครั้ง

ร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา

วันที่โพสต์ 23 พ.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 68 ครั้ง

นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ภาคเช้าเยี่ยมชมกิจการและฟังบรรยายประวัติอุทยานราชภักดิ์ ?ราช?.ภักดี? อุทยานประวัติศาสตร์สร้า

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 59 ครั้ง

นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ รับฟังบรรยายและเยี่ยมชมการแสดงยุทธโธปกรณ์ ณ บน.7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 49 ครั้ง

นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ รับฟังบรรยายและเยี่ยมชมยุทโธปกรน์ด้านการบรรเทาสาธารณภัย ณ สนภ. 4 นทพ. จังหวัดพัทลุง โดยมี พล

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 57 ครั้ง

นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ภาคเช้าฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมเรือหลวงปัตตานี ราชนาวีไทย ได้ทราบถึงปฏิบัติการทางเรือเพื่อรั

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 38 ครั้ง

นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้าร่วมเดินทางศึกษา ดูงานภาคใต้ ออกเดินทางจากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สปท. ไปสถานีรถไฟกล

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 36 ครั้ง

เปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 40 ครั้ง

เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 37 ครั้ง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อปรึกษาหารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 27 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 45 ครั้ง

นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ภาคเช้าอบรมรายวิชา 3304 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหมวดวิชาที่ 3 ผู้นำธรรมาภิบาล โดย

วันที่โพสต์ 26 มี.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 128 ครั้ง

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ภาคเช้าอบรมรายวิชา 3302 การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ หมวดวิชาที่ 3 ผู้นำธร

วันที่โพสต์ 16 มี.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 132 ครั้ง

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ภาคเช้าอบรมรายวิชา 3201 แนวคิดหลักการ องค์ประกอบ หลักธรรมาภิบาล หมวด

วันที่โพสต์ 16 มี.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 130 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 7 หน้า