สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

มณีรัตน์ โคตะวินนท์


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ตามระบบการดูแล

วันที่โพสต์ 9 มิ.ย. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 2 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 9 มิ.ย. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 3 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่นักเรียนควรยึดถือและอยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมายาวนาน

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 5 ครั้ง

นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ในวัดบ้านโพ

วันที่โพสต์ 6 มิ.ย. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 6 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ : เข้าร่วมพิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ

วันที่โพสต์ 6 มิ.ย. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 6 ครั้ง

นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมเวทีเสวนาพหุภาคีภาคอีสาน เวทีระดับภาค เพื่อหนุนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้

วันที่โพสต์ 18 พ.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 35 ครั้ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมขยายผลการใช้นวัตกรรมจิตศึกษา และ PLC ให้โรงเรียนเครือข่ายสภาการศึ

วันที่โพสต์ 18 พ.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 27 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 16 พ.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 32 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ : เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

วันที่โพสต์ 15 พ.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 34 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ : ประชาสัมพันธ์รณรงค์เลือกตั้ง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

วันที่โพสต์ 12 พ.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 15 ครั้ง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ และ น

วันที่โพสต์ 9 พ.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 20 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ : จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น อนุบาล 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 68 ครั้ง

วันที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT:National Test) ของนักเร

วันที่โพสต์ 15 มี.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 58 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันที่โพสต์ 8 มี.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 48 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่โพสต์ 8 มี.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 54 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ : มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉ

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 59 ครั้ง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ได้รับมอบหมายจาก นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กส.3 ให้ไปราชการเป็นคณะกรรมก

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 40 ครั้ง

วันที่ 31 มกราคม 2566 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ได้รับมอบหมายจาก นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กส.3 ให้ไปราชการเพื่อประชุมเป็น

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 38 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า