สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT:National Test) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 29 ก.พ. 2567 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 155 ครั้ง

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด และหอโหวดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่โพสต์ 27 ก.พ. 2567 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 151 ครั้ง

ร่วมโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2567 และโครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2567 ณ จุดชมวิวผาเสวย

วันที่โพสต์ 27 ก.พ. 2567 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 124 ครั้ง

มอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่โพสต์ 20 ม.ค. 2567 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 112 ครั้ง

ผอ.เขตพบเพื่อนครู

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2567 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 148 ครั้ง

วันครู ครั้งที่ 68

วันที่โพสต์ 17 ม.ค. 2567 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 153 ครั้ง

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่โพสต์ 1 ธ.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 261 ครั้ง

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพระราชกิจวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม

วันที่โพสต์ 16 พ.ย. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 286 ครั้ง

Big Cleaning Day

วันที่โพสต์ 3 พ.ย. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 238 ครั้ง

โรงพยาบาลสมเด็จ ตรวจสภาวะทันตสุขภาพประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 14 ก.ย. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 121 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่โพสต์ 30 ส.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 251 ครั้ง

กิจกรรมทำหน่อไม้ดอง

วันที่โพสต์ 24 ส.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 210 ครั้ง

กิจกรรมอบรมพัฒนาอาชีพ

วันที่โพสต์ 25 ก.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 131 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า