สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ณัฐพล ศรีคิรินทร์


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมการสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 29 พ.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 7 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 16 พ.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 27 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 27 มี.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 92 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสังคมพัฒนา

วันที่โพสต์ 28 ก.พ. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 62 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : กิจกรรมทัศนศึกษา การเรียนรู้ในโลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 48 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ รอบที่ ๑

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 68 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 46 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สพป.กส ๓

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 94 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : การแข่งขันกีฬากลุ่มอำเภอนามน

วันที่โพสต์ 13 ธ.ค. 2565 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 106 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : เรื่อง การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

วันที่โพสต์ 6 ธ.ค. 2565 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 100 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 25 พ.ย. 2565 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 102 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่โพสต์ 18 พ.ย. 2565 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 267 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 14 พ.ย. 2565 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 460 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 8 พ.ย. 2565 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 202 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่โพสต์ 8 พ.ย. 2565 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 103 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กลุ่มใหม่รอบที่ 1)

วันที่โพสต์ 4 พ.ย. 2565 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 136 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมเดินทางไกลสำรวจ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ระดับชั้นอนุบาล

วันที่โพสต์ 5 ก.ย. 2565 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 154 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : กิจกรรมเดินทางไกลสำรวจ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ระดับชั้นอนุบาล

วันที่โพสต์ 23 ส.ค. 2565 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 272 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า