สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

พรสวรรค์ อุดมไชย


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธุ์ "กิจกรรม Mou กับครูตำรวจสถานศึกษาสีขาว"

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 3 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Mou หน่วยงาน

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 2 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์การทำ Mou โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 1 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ยินดีกับเหรียญทองระดับภาค เดี่ยวแคน

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 1 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมแข่งขันวิชาการ ครั้งที่ ๗๐

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 22 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมรอบกองไฟ

วันที่โพสต์ 24 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 23 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมเข้าฐานลูกเสือ

วันที่โพสต์ 24 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 82 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมเปิดกองลูกเสือสามัญ

วันที่โพสต์ 24 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 16 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

วันที่โพสต์ 20 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 31 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมเปิดกองลูกเสือสำรอง

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 25 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมเตรียมฐานผจญภัยเข้าค่ายลูกเสือ

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 17 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมงานวันครู ปีพ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 18 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 15 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 64 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 26 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมจัดเตรียมสถานที่งานวันเด็กแห่งชาติ

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 37 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม นิเทศ ประเมินผล ก.ต.ป.น.

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 89 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่

วันที่โพสต์ 29 ธ.ค. 2565 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 52 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม

วันที่โพสต์ 29 ธ.ค. 2565 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 22 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า