สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

รุจิรา สระทอง


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 การประชุมทางไกลเพื่อรับฟังวิธีการและแนวทางขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลฯ

วันที่โพสต์ 1 ก.ย. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 420 ครั้ง

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 มอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียน O-NET และ NT ที่มีผลการทดสอบสูงสุด ระดับเขตพื้นที่

วันที่โพสต์ 1 ก.ย. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 403 ครั้ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมในการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 394 ครั้ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 การอบรมสัมมนาพัฒนาศึกษานิเทศก์ ผ่านระบบออนไลน์ ปี 2564

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 420 ครั้ง

แบบทดสอบทฤษฎีและรูปแบบระบบการบริหารและการประกันคุณภาพ

วันที่โพสต์ 2 ก.ค. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 332 ครั้ง

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ประชุมออนไลน์ เรื่อง การสังเคราะห์ SAR และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา? ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 396 ครั้ง

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 366 ครั้ง

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่าตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีพิเศษ

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 432 ครั้ง

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ระหว่าง สพฐ. และ สพท. ผ่านระบบ Conference

วันที่โพสต์ 9 มิ.ย. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 437 ครั้ง

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 การประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 1 มิ.ย. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 600 ครั้ง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา (Performance Agreement) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่โพสต์ 12 พ.ค. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 495 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า