สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

รุจิรา สระทอง


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ประชุมออนไลน์ เรื่อง การสังเคราะห์ SAR และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา? ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 16 ครั้ง

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 17 ครั้ง

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่าตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีพิเศษ

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 17 ครั้ง

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ระหว่าง สพฐ. และ สพท. ผ่านระบบ Conference

วันที่โพสต์ 9 มิ.ย. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 25 ครั้ง

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 การประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 1 มิ.ย. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 147 ครั้ง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา (Performance Agreement) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่โพสต์ 12 พ.ค. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 64 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า