สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

นางสาววิชชุดา ตรีเนตร


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การประชุมเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา

วันที่โพสต์ 6 ก.ย. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 469 ครั้ง

เอกสารประกอบการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

วันที่โพสต์ 28 เม.ย. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 517 ครั้ง

8 เมษายน 2564 การประเมินสถานศึกษาพอเเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์

วันที่โพสต์ 8 เม.ย. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 635 ครั้ง

7 เมษายน 2564 การประเมินสถานศึกษาพอเเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 640 ครั้ง

2 เมษายน 2564 การประเมินสถานศึกษาพอเเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม

วันที่โพสต์ 2 เม.ย. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 518 ครั้ง

1 เมษายน 2564 การประเมินสถานศึกษาพอเเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านโจดนาตาล

วันที่โพสต์ 2 เม.ย. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 529 ครั้ง

30 มีนาคม 2564 การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ศรร. ปศพพ. ด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 665 ครั้ง

การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 29 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 575 ครั้ง

25 มีนาคม 2564 การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์กาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

วันที่โพสต์ 29 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 590 ครั้ง

24 มีนาคม 2564 การนิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รร.ในสังกัดกลุ่มสถานศึกษาที่ 6 อำเภอกุฉินารายณ์

วันที่โพสต์ 24 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 506 ครั้ง

23 มีนาคม 2564 การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 561 ครั้ง

22 มีนาคม 2564การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 569 ครั้ง

14 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบที่ 4 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนสมสะอาดพิพทย

วันที่โพสต์ 15 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 634 ครั้ง

13 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบที่ 4 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนสมสะอาดพิพทย

วันที่โพสต์ 15 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 546 ครั้ง

13 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบที่ 6 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบโรงเรียนศรีกุดหว้าเร

วันที่โพสต์ 15 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 470 ครั้ง

การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 15 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 560 ครั้ง

การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 15 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 520 ครั้ง

สถานศึกษาพอเพียง VS ศูนย์การเรียนรู้ฯ ด้านการศึกษา

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 257 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า