สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สุเมธ ปาละวงษ์


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

งานแสดงมุทิตาจิต ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เาษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๕ สังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓

วันที่โพสต์ 24 ก.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 97 ครั้ง

?การประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษายุคใหม่? Education For New Normal ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

วันที่โพสต์ 23 ก.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 87 ครั้ง

?การแข่งขันกีฬาเสริมสร้างสมรรถภาพด้านร่างกาย? ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา? สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ?กีฬาสัมพันธ์ สพป.กาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 20 ก.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 125 ครั้ง

ดำเนินกิจกรรม เคารพธงชาติ-ร้องเพลงชาติ, ไหว้พระ- สวดมนต์

วันที่โพสต์ 19 ก.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 57 ครั้ง

คณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน รอบ 6เดือนแรก ของรอง.ผอ.รร. บ้านโพนแพง

วันที่โพสต์ 19 ก.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 71 ครั้ง

คณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน รอบ 6เดือนแรก ของรอง.ผอ.รร.

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 68 ครั้ง

การประชุมติดตามรับชม รายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? ผ่านระบบวิดีโอ คอนฟาเรนท์

วันที่โพสต์ 15 ก.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 41 ครั้ง

?การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ? สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding for Grade 1-3 Teacher (C4T-2)

วันที่โพสต์ 15 ก.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 11480 ครั้ง

กิจกรรม เคารพธงชาติ-ร้องเพลงชาติ, ไหว้พระ- สวดมนต์

วันที่โพสต์ 13 ก.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 33 ครั้ง

การอบรมโครงการ ?บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕?

วันที่โพสต์ 12 ก.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 39 ครั้ง

การประชุมติดตามรับชม รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ผ่านระบบวิดีโอ คอนฟาเรนท์

วันที่โพสต์ 8 ก.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 55 ครั้ง

ดารประชุม ?คณะกรรมการชมรมผู้บริหารสถานศึกษา(สตรี) สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓

วันที่โพสต์ 8 ก.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 47 ครั้ง

กิจกรรม ?ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์? ในวันศุกร์ ทุกสัปดาห์

วันที่โพสต์ 2 ก.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 74 ครั้ง

?การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Asse

วันที่โพสต์ 2 ก.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 60 ครั้ง

"การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษา ออนไลน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕?

วันที่โพสต์ 2 ก.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 49 ครั้ง

"การประชุมติดตามรับชม รายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? ผ่านระบบวิดีโอ คอนฟาเรนท์

วันที่โพสต์ 2 ก.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 40 ครั้ง

"การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563-2564"

วันที่โพสต์ 2 ก.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 43 ครั้ง

"การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษา ออนไลน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕"

วันที่โพสต์ 2 ก.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 39 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 16 หน้า