สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

จิณัฐตา วรรณเกษม


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum)

วันที่โพสต์ 26 ก.ค. 2564 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 304 ครั้ง

หลักสูตรอบรมออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2564 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 543 ครั้ง

แนวทางการนิเทศPHUTHAI +(plus) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายใน โรงเรียน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 299 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ของครูสู่การพัฒนาผู้เรียน

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 232 ครั้ง

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ ก.ต.ป.น. กลุ่ม10 คำม่วง

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 347 ครั้ง

คู่มือการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem Based Learning) ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 347 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบ PHUTAI+ (plus) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครู ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 295 ครั้ง

แผนบูรณาการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่โพสต์ 4 เม.ย. 2564 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 278 ครั้ง

คู่มือการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 4 เม.ย. 2564 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 268 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ ก.ต.ป.น. กลุ่ม10 คำม่วง

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2564 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 125 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า