สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

นางสาววิยะดา พรมคำบุตร


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

นักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่โพสต์ 7 มี.ค. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 52 ครั้ง

วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนถวายปัจจัยเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่โพสต์ 25 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 38 ครั้ง

กิจกรรมศึกษาดูงาน โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 53 ครั้ง

กิจกรรมการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 70 ครั้ง

มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 106 ครั้ง

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร

วันที่โพสต์ 30 ม.ค. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 51 ครั้ง

โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร.จัดกิจกรรมวันคริสมาสวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ

วันที่โพสต์ 6 ม.ค. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 110 ครั้ง

กิจกรรมบุญกองข้าวโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 3 ม.ค. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 122 ครั้ง

กีฬาสีภายในโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 3 ม.ค. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 80 ครั้ง

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร

วันที่โพสต์ 4 ธ.ค. 2566 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 156 ครั้ง

การเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ระดับประถมศึกษา

วันที่โพสต์ 4 ส.ค. 2566 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 196 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 9 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวเทียนทอง ดีรักษา อ่าน 436 ครั้ง

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาคูเข้าสุ่มตรวจ นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร

วันที่โพสต์ 24 พ.ย. 2564 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 296 ครั้ง

วีดีโอการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนบ้านนากระเดา

วันที่โพสต์ 31 ก.ค. 2564 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 521 ครั้ง

ส่งวีดีโอจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร

วันที่โพสต์ 30 ก.ค. 2564 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 834 ครั้ง

"การพัฒนาสถานศึกษาสืบสานน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชี

วันที่โพสต์ 5 เม.ย. 2564 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 681 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า