สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

แบบฝึกและคู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

วันที่โพสต์ 12 มี.ค. 2565 โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ อ่าน 70 ครั้ง

นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่โพสต์ 21 ม.ค. 2565 โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ อ่าน 282 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การนำส่งข้อมูลนักเรียน ป.6 และ ม.3 ผ่านระบบ O-NET

วันที่โพสต์ 7 ก.ย. 2564 โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ อ่าน 448 ครั้ง

เกียรติบัตร O-NET ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 31 ส.ค. 2564 โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ อ่าน 636 ครั้ง

ผลการประเมิน PISA 2018 การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

วันที่โพสต์ 25 ส.ค. 2564 โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ อ่าน 330 ครั้ง

หลักสูตรอบรมออนไลน์ เรื่อง การประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้เรียน (Classroom Assessment For Student Diagnostic)

วันที่โพสต์ 18 มิ.ย. 2564 โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ อ่าน 496 ครั้ง

ภารกิจศูนย์สอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2564 โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ อ่าน 151 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า