สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ประกาศ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

วันที่โพสต์ 19 พ.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 590 ครั้ง

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

วันที่โพสต์ 19 พ.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 78 ครั้ง

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามั

วันที่โพสต์ 19 พ.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 96 ครั้ง

สำรวจข้อมูลบุคคลากรสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR

วันที่โพสต์ 15 พ.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 23 ครั้ง

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 อนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่โพสต์ 30 เม.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 1223 ครั้ง

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 อนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่โพสต์ 30 เม.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 375 ครั้ง

เบอร์โทรศัพท์

วันที่โพสต์ 26 เม.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 93 ครั้ง

ประกาศนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 24 เม.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 27 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่โพสต์ 19 เม.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 51 ครั้ง

ประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่าโรงเรียนบ้านสมป่อย

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 3 ครั้ง

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

วันที่โพสต์ 29 มี.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 306 ครั้ง

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

วันที่โพสต์ 29 มี.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 246 ครั้ง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร

วันที่โพสต์ 24 มี.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 73 ครั้ง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

วันที่โพสต์ 22 มี.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 228 ครั้ง

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 - 2570 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 21 มี.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 85 ครั้ง

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่โพสต์ 20 มี.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 86 ครั้ง

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ลูกจ้าง ปี 2565

วันที่โพสต์ 9 มี.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 402 ครั้ง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2566 โดย Administrator อ่าน 155 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 5 หน้า