สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนบ้านนาบอน

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2567 โดย สกุลรัช นาคทิพย์ อ่าน 34 ครั้ง

กิจกรรมบุญบั้งไฟ โรงเรียนบ้านนาบอน กลุ่มแพรวาคำม่วง ปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2567 โดย สกุลรัช นาคทิพย์ อ่าน 32 ครั้ง

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านคำพิมูล

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2567 โดย โรงเรียนบ้านคำพิมูล สพป.กาฬสินธุ์ อ่าน 65 ครั้ง

พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านคำพิมูล ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 13 มิ.ย. 2567 โดย โรงเรียนบ้านคำพิมูล สพป.กาฬสินธุ์ อ่าน 72 ครั้ง

เลือกตั้งคณะกรรมการน้กเรียนโรงเรียนบ้านคำพิมูล

วันที่โพสต์ 12 มิ.ย. 2567 โดย โรงเรียนบ้านคำพิมูล สพป.กาฬสินธุ์ อ่าน 67 ครั้ง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2567

วันที่โพสต์ 4 มิ.ย. 2567 โดย โรงเรียนบ้านคำพิมูล สพป.กาฬสินธุ์ อ่าน 97 ครั้ง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ 29 พ.ค. 2567 โดย โรงเรียนบ้านคำพิมูล สพป.กาฬสินธุ์ อ่าน 109 ครั้ง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2567 โดย โรงเรียนบ้านคำพิมูล สพป.กาฬสินธุ์ อ่าน 116 ครั้ง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 2/2567

วันที่โพสต์ 23 พ.ค. 2567 โดย โรงเรียนบ้านคำพิมูล สพป.กาฬสินธุ์ อ่าน 107 ครั้ง

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2567 โรงเรียนบ้านนาบอน

วันที่โพสต์ 23 พ.ค. 2567 โดย นางสาวสกุลรัช นาคทิพย์ อ่าน 97 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาบอน : กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันที่โพสต์ 23 พ.ค. 2567 โดย นางสาวสกุลรัช นาคทิพย์ อ่าน 50 ครั้ง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2567

วันที่โพสต์ 21 พ.ค. 2567 โดย โรงเรียนบ้านคำพิมูล สพป.กาฬสินธุ์ อ่าน 117 ครั้ง

เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2567 โดย นรากร บุญเกิด อ่าน 57 ครั้ง

กิจกรรมโครงการ English Camp Canada Team To Bannongmuang School

วันที่โพสต์ 15 พ.ค. 2567 โดย นายพิพัฒน์พงษ์ แก้วคำจันทร์ อ่าน 47 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อ

วันที่โพสต์ 27 มี.ค. 2567 โดย โรงเรียนบ้านโนนค้อ บนค. อ่าน 169 ครั้ง

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบวุฒิบัตรบัตรนักเรียน และมอบเกียรติบัตร โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน ครูตำรวจ D.A.R.E

วันที่โพสต์ 27 มี.ค. 2567 โดย นายพิพัฒน์พงษ์ แก้วคำจันทร์ อ่าน 126 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อ

วันที่โพสต์ 21 มี.ค. 2567 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 210 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อ

วันที่โพสต์ 16 มี.ค. 2567 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 158 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 12 หน้า

บุคลากร
นายพรชัย เทศารินทร์
ผอ.รร.บ้านหนองม่วง
(รก.)ผอ.รร.บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา
นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์
ผอ.รร.ชุมชนโพนพิทยาคม
นายลิขิต เวงวิถา
ผอ.รร.บ้านดงสวนพัฒนา
นางวันธะนา ปัญญพิมพ์
ผอ.รร.ชุมชนหนองยางวิทยาคม
นายวิชชากร ทานาศรี
ผอ.รร.บ้านโพนแพง
นางแววตา ไชยขันธ์
ผอ.รร.คำม่วงจรัสวิทย์
นายชัชวาลย์ นาชัยฤทธิ์
ผอ.รร.บ้านเก่าเดื่อ
นายครรชิต โชติจำลอง
ผอ.รร.บ้านคำพิมูล
นายกิตยากร มังคะรัตน์
ผอ.รร.บ้านโจดนาตาล
นายศิติชัย วันตะโพธิ์
ผอ.รร.บ้านนาบอน
นายนิกร เชยชมศรี
ผอ.รร.บ้านโนนค้อ
นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม
ผอ.รร.บ้านหนองสระพัง
นายสุพัฒน์ สารพันธ์
ผอ.รร.คำเมยราษฎร์พัฒนา
นายกิติพงศ์ ศรีคิรินทร์
ผอ.รร.บ้านดินจี่
นางวาสนา ดอนศิลา
ผอ.รร.นักธุรกิจ (บ้านโคกสนาม)
นายโกเมน ประทุมขำ
ผอ.รร.นาทันวิทยา
นายเดชศักดา เทศารินทร์
ผอ.รร.สูงเนินวิทยาคม
(รก.)ผอ.รร.ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง
นายวิมล ปัญญพิมพ์
ผอ.รร.บ้านนาไร่เดียว
นางนัฐกุล นรทัต
ผอ.รร.หนองซองแมวผดุงวิทย์
นายเสฏฐวุฒิ ศรีเดช
ผอ.รร.ทุ่งคลองวิทยา

MAIN LINK