สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่โพสต์ 20 ก.พ. 2567 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 41 ครั้ง

มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาบอน

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย นางสาวสกุลรัช นาคทิพย์ อ่าน 46 ครั้ง

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ -สามัญรุ่นใหญ่ โซน 2 นาบอนดินจี่ กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย นางสาวสกุลรัช นาคทิพย์ อ่าน 20 ครั้ง

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านนาบอน

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย นางสาวสกุลรัช นาคทิพย์ อ่าน 22 ครั้ง

สถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านโนนค้อ

วันที่โพสต์ 6 ก.พ. 2567 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 37 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อ

วันที่โพสต์ 4 ก.พ. 2567 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 38 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อ

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2567 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 41 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อ 4/2567

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2567 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 31 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อ

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2567 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 37 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 พบเพื่อนครู กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง

วันที่โพสต์ 29 ม.ค. 2567 โดย นายพิพัฒน์พงษ์ แก้วคำจันทร์ อ่าน 28 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/2567

วันที่โพสต์ 18 ม.ค. 2567 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 53 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อฉบับที่ 1/2567

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2567 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 68 ครั้ง

โรงเรียนบ้านคำพิมูล : มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2567 โดย นายกวิน นามุลทา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 อ่าน 72 ครั้ง

ทุนการศึกษา(จากกองุทนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)กสศ.

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2567 โดย นรากร บุญเกิด อ่าน 52 ครั้ง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2567 โดย นรากร บุญเกิด อ่าน 37 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อ

วันที่โพสต์ 29 ธ.ค. 2566 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 82 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อฉบับที่ 15/2566

วันที่โพสต์ 23 ธ.ค. 2566 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 80 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อ

วันที่โพสต์ 19 ธ.ค. 2566 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 105 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 11 หน้า

บุคลากร
นายพรชัย เทศารินทร์
ผอ.รร.บ้านหนองม่วง
(รก.)ผอ.รร.บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา
นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์
ผอ.รร.ชุมชนโพนพิทยาคม
นายลิขิต เวงวิถา
ผอ.รร.บ้านดงสวนพัฒนา
นางวันธะนา ปัญญพิมพ์
ผอ.รร.ชุมชนหนองยางวิทยาคม
นายวิชชากร ทานาศรี
ผอ.รร.บ้านโพนแพง
นางแววตา ไชยขันธ์
ผอ.รร.คำม่วงจรัสวิทย์
นายชัชวาลย์ นาชัยฤทธิ์
ผอ.รร.บ้านเก่าเดื่อ
นายครรชิต โชติจำลอง
ผอ.รร.บ้านคำพิมูล
นายกิตยากร มังคะรัตน์
ผอ.รร.บ้านโจดนาตาล
นายศิติชัย วันตะโพธิ์
ผอ.รร.บ้านนาบอน
นายนิกร เชยชมศรี
ผอ.รร.บ้านโนนค้อ
นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม
ผอ.รร.บ้านหนองสระพัง
นายสุพัฒน์ สารพันธ์
ผอ.รร.คำเมยราษฎร์พัฒนา
นายกิติพงศ์ ศรีคิรินทร์
ผอ.รร.บ้านดินจี่
นางวาสนา ดอนศิลา
ผอ.รร.นักธุรกิจ (บ้านโคกสนาม)
นายโกเมน ประทุมขำ
ผอ.รร.นาทันวิทยา
นายเดชศักดา เทศารินทร์
ผอ.รร.สูงเนินวิทยาคม
(รก.)ผอ.รร.ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง
นายวิมล ปัญญพิมพ์
ผอ.รร.บ้านนาไร่เดียว
นางนัฐกุล นรทัต
ผอ.รร.หนองซองแมวผดุงวิทย์
นายเสฏฐวุฒิ ศรีเดช
ผอ.รร.ทุ่งคลองวิทยา

MAIN LINK