สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ : ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรร

วันที่โพสต์ 31 ม.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 11 ครั้ง

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น: กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 30 ม.ค. 2566 โดย โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป.กาฬสินธุ์ 3 อ่าน 13 ครั้ง

ffffff

วันที่โพสต์ 28 ม.ค. 2566 โดย คมกฤษ แดงบุญเรือง อ่าน 26 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ : มอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากกองทุน"สายธารน้ำใจ สานสายใย เด็กขาดแคลน" สพป.กส.3

วันที่โพสต์ 24 ม.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 20 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ร่วมกิจกรรมวันครู สมาคมครูอำเภอสมเด็จ ประจำปี 2566

วันที่โพสต์ 17 ม.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 31 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่โพสต์ 14 ม.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 35 ครั้ง

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น: ทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 14 ม.ค. 2566 โดย โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป.กาฬสินธุ์ 3 อ่าน 41 ครั้ง

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น: รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปี 2566

วันที่โพสต์ 14 ม.ค. 2566 โดย โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป.กาฬสินธุ์ 3 อ่าน 40 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์มอบเงินทุนยากจนพิเศษให้กับนักเรียน

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 29 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ได้รับการนิเทศน์ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมทั้งการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียน

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 47 ครั้ง

กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย "แซงบาดาลโมเดล" รับได้นิเทศจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2566 โดย คมกฤษ แดงบุญเรือง อ่าน 21 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ : ประชาสัมพันธ์ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 9 ม.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 23 ครั้ง

โรงเรียนเครือข่ายแซงบาดาลโมเดล

วันที่โพสต์ 3 ม.ค. 2566 โดย คมกฤษ แดงบุญเรือง อ่าน 35 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ : สวัสดีปีใหม่2566

วันที่โพสต์ 1 ม.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 36 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566

วันที่โพสต์ 29 ธ.ค. 2565 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 66 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ก

วันที่โพสต์ 29 ธ.ค. 2565 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 58 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านขมิ้น : กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 29 ธ.ค. 2565 โดย โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป.กาฬสินธุ์ 3 อ่าน 74 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ : ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่โพสต์ 26 ธ.ค. 2565 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 24 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 7 หน้า

บุคลากร
นายกรชกร ชวติ
ผอ.รร.บ้านกอกวิทยาคม
(รก.) ผอ.รร.หนองบัววิทยาสรรพ์
นายคุณากร ศรีสองเมือง
ผอ.รร.มหาไชยโคกกว้างวิทยา
นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย
ผอ.รร.บ้านบึงโคกสะอาด
รก.ผอ.รร.บ้านดงแหลม
นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์
ผอ.รร.แก่งพฤาชัยวิทยา
นายนรเศรษฐ จันทรบุตร
ผอ.รร.คำเม็กวิทยา
นายเทวิล ศรีสองเมือง
ผอ.รร.แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
รก ผอ.รร.บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง
นายวรวุฒิ มุลทา
ผอ.รร.บ้านบัวสามัคคี
นางอลิสสรา ผุดผ่อง
ผอ.รร.โพธิ์คำประชาสรรพ์
นายเฉลิมพล รุ่งนามา
ผอ.รร.บ้านขมิ้น
(รก)ผอ.รร.บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)
นางสาวทองแปลน ชมภูทัศน์
ผอ.รร.หนองสนมราษฎร์อำนวย
นางสาวอรณิชา อัศวภูมิ
ผอ.รร.หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ
นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้
ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
รก.ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา(สาขาหนองหญ้าปล้อง)
นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณศรี
ผอ.รร.บ้านแก่งกะอาม
นายสุธวัชร์ เทศารินทร์
ผอ.รร.ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
(รก.)ผอ.ร.ร.บ้านนาทัน

MAIN LINK