สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่โพสต์ 1 ธ.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 6 ครั้ง

การแข่งขันงานหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่ สพป.กส ๓

วันที่โพสต์ 1 ธ.ค. 2566 โดย โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย อ่าน 7 ครั้ง

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น: ต้อนรับครูบรรจุใหม่ / มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71

วันที่โพสต์ 30 พ.ย. 2566 โดย โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป.กาฬสินธุ์ 3 อ่าน 14 ครั้ง

กิจกรรมวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า

วันที่โพสต์ 25 พ.ย. 2566 โดย โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย อ่าน 25 ครั้ง

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2

วันที่โพสต์ 21 พ.ย. 2566 โดย โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย อ่าน 36 ครั้ง

พระอาจารย์บริจาคขนมและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย

วันที่โพสต์ 21 พ.ย. 2566 โดย โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย อ่าน 17 ครั้ง

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพระราชกิจวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม

วันที่โพสต์ 16 พ.ย. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 40 ครั้ง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมวางแผ

วันที่โพสต์ 14 พ.ย. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 24 ครั้ง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียน จำนวน 2 คน คือ เด็

วันที่โพสต์ 14 พ.ย. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 22 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 13 พ.ย. 2566 โดย โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย อ่าน 35 ครั้ง

กิจกรรมร่วมทอดกฐินสามัคคี

วันที่โพสต์ 13 พ.ย. 2566 โดย โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย อ่าน 30 ครั้ง

วันที่ 16-18 ตุลาคม 2566 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกลุ่มโรงเรีย

วันที่โพสต์ 10 พ.ย. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 29 ครั้ง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ แล

วันที่โพสต์ 10 พ.ย. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 32 ครั้ง

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น: กีฬาสีภายใน "ขมิ้น-ภูเงินเกมส์" ประจำปี 2566

วันที่โพสต์ 6 พ.ย. 2566 โดย โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป.กาฬสินธุ์ 3 อ่าน 149 ครั้ง

Big Cleaning Day

วันที่โพสต์ 3 พ.ย. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 32 ครั้ง

"แซงบาดาลโมเดล" โรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา สพป.กส เขต 3 จัดกิจกรรม กีฬาภายใน "เมืองแซงเกม" ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2566

วันที่โพสต์ 18 ต.ค. 2566 โดย KRU TOPP อ่าน 79 ครั้ง

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการชุม

วันที่โพสต์ 16 ต.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 99 ครั้ง

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่

วันที่โพสต์ 12 ต.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 114 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 12 หน้า

บุคลากร
นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย
ผอ.รร.บ้านบึงโคกสะอาด
(รก.)ผอ.รร.บ้านดงแหลม
(รก.)ผอ.รร.บ้านหนองไผ่
นายวรวุฒิ มุลทา
ผอ.รร.บ้านกอกวิทยาคม
นายคุณากร ศรีสองเมือง
ผอ.รร.มหาไชยโคกกว้างวิทยา
นางสาวณัฐรินีย์ อำไพศรี
ผอ.รร.ดงบังนาแก้ววิทยา
นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์
ผอ.รร.แก่งพฤาชัยวิทยา
นายนรเศรษฐ จันทรบุตร
ผอ.รร.คำเม็กวิทยา
นายเทวิล ศรีสองเมือง
ผอ.รร.แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
นางอลิสสรา ผุดผ่อง
ผอ.รร.โพธิ์คำประชาสรรพ์
นายเฉลิมพล รุ่งนามา
ผอ.รร.บ้านขมิ้น
นางพรสวรรค์ กระจาย
ผอ.รร.หนองสนมราษฎร์อำนวย
นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้
ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
(รก.)ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
นายสุธวัชร์ เทศารินทร์
ผอ.รร.ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณศรี
ผอ.รร.บ้านแก่งกะอาม
นายยุทธศักดิ์ ศรีแก้ว
ผอ.รร.หนองบัววิทยาสรรพ์
สิบเอกนิพล จำศรี
ผอ.รร.บ้านบัวสามัคคี
นางสาวสุพรรษา พอลีละ
ผอ.รร.หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ

MAIN LINK