สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มเมืองสมเด็จ


โพสต์โดยกลุ่มเมืองสมเด็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ฟ้า-แดงเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 1 ธ.ค. 2565 โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ นางนภัสวรรณ นิลโฉ อ่าน 20 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาเครือข่ายตำบลหนองแวง

วันที่โพสต์ 26 พ.ย. 2565 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 42 ครั้ง

กีฬาภายใน ฟ้า-ขาวเกมส์

วันที่โพสต์ 26 พ.ย. 2565 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 18 ครั้ง

การนิเทศติดตามประเมินผลการศึกษาเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE Safety Center) และนโยบายเร่งด่วย สพฐ.QULCK POLICY

วันที่โพสต์ 7 พ.ย. 2565 โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ นางนภัสวรรณ นิลโฉ อ่าน 52 ครั้ง

ประชุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 3 พ.ย. 2565 โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ นางนภัสวรรณ นิลโฉ อ่าน 61 ครั้ง

โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่

วันที่โพสต์ 23 ต.ค. 2565 โดย จิราวดี เงินหมั่น อ่าน 39 ครั้ง

นายอภิเชษฐ์ ศรีงามเมือง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ รับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

วันที่โพสต์ 18 ต.ค. 2565 โดย จิราวดี เงินหมั่น อ่าน 49 ครั้ง

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการมอบทุนเสมอภาคและทุนทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรี

วันที่โพสต์ 10 ต.ค. 2565 โดย จิราวดี เงินหมั่น อ่าน 40 ครั้ง

การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ วันที่ 5-7 ตุลาคม 2565

วันที่โพสต์ 9 ต.ค. 2565 โดย จิราวดี เงินหมั่น อ่าน 52 ครั้ง

พิธีบวงสรวงเจาะน้ำบาดาล และกิจกรรมปลูกต้นไม้

วันที่โพสต์ 29 ก.ย. 2565 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 81 ครั้ง

งานมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณ

วันที่โพสต์ 29 ก.ย. 2565 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 107 ครั้ง

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ

วันที่โพสต์ 20 ก.ย. 2565 โดย จิราวดี เงินหมั่น อ่าน 90 ครั้ง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA

วันที่โพสต์ 19 ก.ย. 2565 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 107 ครั้ง

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายยุทธชัย สารขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติพระสอนศีลธรรม

วันที่โพสต์ 6 ก.ย. 2565 โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ นางนภัสวรรณ นิลโฉ อ่าน 81 ครั้ง

วันที่ 30 ส.ค. 65 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ลานจามจุรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ

วันที่โพสต์ 30 ส.ค. 2565 โดย จิราวดี เงินหมั่น อ่าน 120 ครั้ง

โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบทุนเสมอภาคและปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ในวันพุธที่17 สิงหาคม 2565

วันที่โพสต์ 17 ส.ค. 2565 โดย จิราวดี เงินหมั่น อ่าน 132 ครั้ง

โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสมเด็จ

วันที่โพสต์ 17 ส.ค. 2565 โดย จิราวดี เงินหมั่น อ่าน 130 ครั้ง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วันที่โพสต์ 15 ส.ค. 2565 โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ นางนภัสวรรณ นิลโฉ อ่าน 88 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 4 หน้า

บุคลากร
นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน
ผอ.รร.บ้านสี่แยกสมเด็จ
นางจิรภัทร ชูศรีโฉม
ผอ.รร.บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
นายสุวิทย์ กมลตรี
ผอ.รร.หนองแวงวิทยานุกูล
นายบุญสืบ ประจำตน
ผอ.รร.หนองแสงวิทยาเสริม
นายเสกสรร ถารัตน์
ผอ.รร.ชุมชนบ้านบอนวิทยา
นายสุดชา จรัสแผ้ว
ผอ.รร.บ้านโนนชาด
นายยุทธชัย สารขันธ์
ผอ.รร.สมเด็จประชานุเคราะห์
นายไพรัช ศรีซ้ง
ผอ.รร.โคกกลางสมเด็จ
นายเฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์
ผอ.รร.บ้านคำกุงหนองอิดุม
นายไกรทวี ประดิษย์ฐา
ผอ.รร.บ้านสร้างแก้ว
นายสุดชา จรัสแผ้ว
ผอ.ร.ร.บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2)
นายสุพันธ์ ทิพโชติ
ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด
นายเรืองฤทธิ์ นันททรัพย์
ผอ.รร.บ้านสร้างแก้ว
นายเทอดศักดิ์ สินธุโคตร
ผอ.รร.บ้านสร้างแสน
นายถิรเดช ศรีวรสาร
ผอ.ร.ร.บ้านหนองป่าอ้อย
นายวีรวิทย์ บัวบาน
ผอ.รร.บ้านหนองผ้าอ้อม
นางวราภรณ์ ระบาเลิศ
ผอ.รร.บ้านสร้างแสน
- -
ผอ.ร.ร.หนองขามวิทยา
นายวิรัตน์ พัฒนะสาร
ผอ.ร.ร.หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล"
นายกงเพชร อุดมวงษ์
ผอ.รร.หนองแสงวิทยาเสริม

MAIN LINK