สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

รับการนิเทศจาก กตปน.

วันที่โพสต์ 1 ก.ย. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 23 ครั้ง

นิเทศภายในภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่โพสต์ 27 ส.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 26 ครั้ง

งานอนามัยโรงเรียน

วันที่โพสต์ 22 ส.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 27 ครั้ง

เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันที่โพสต์ 22 ส.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 20 ครั้ง

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566 อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 4 ส.ค. 2566 โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ นางนภัสวรรณ นิลโฉ อ่าน 44 ครั้ง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ 3 ส.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 47 ครั้ง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ 3 ส.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 39 ครั้ง

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 25 ก.ค. 2566 โดย นางนภัสวรรณ นิลโฉม อ่าน 36 ครั้ง

เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย" ระดับประถมศึกษา"

วันที่โพสต์ 25 ก.ค. 2566 โดย นางนภัสวรรณ นิลโฉม อ่าน 37 ครั้ง

เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย" ระดับปฐมวัย"

วันที่โพสต์ 25 ก.ค. 2566 โดย นางนภัสวรรณ นิลโฉม อ่าน 26 ครั้ง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ 24 ก.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 30 ครั้ง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ 18 ก.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 37 ครั้ง

วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day)

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 33 ครั้ง

พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2566

วันที่โพสต์ 7 ก.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 50 ครั้ง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ โดย นายยุทธชัย สารขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะลูกเสือ -เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอา

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2566 โดย นางนภัสวรรณ นิลโฉม อ่าน 37 ครั้ง

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ โดยการนำ ของนายยุทธชัย สารขันธ์ พร้อมคณะครู ออกเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2566 โดย นางนภัสวรรณ นิลโฉม อ่าน 39 ครั้ง

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2566 โดย นางนภัสวรรณ นิลโฉม อ่าน 52 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาด นำนักเรียนร่วมพิธี ยกเสาเอก เสาโท วัดป่าวิจิตรพัฒนาราม

วันที่โพสต์ 29 พ.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 55 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 5 หน้า

บุคลากร
นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน
ผอ.รร.บ้านสี่แยกสมเด็จ
นางจิรภัทร ชูศรีโฉม
ผอ.รร.บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
นายสุวิทย์ กมลตรี
ผอ.รร.หนองแวงวิทยานุกูล
นายเสกสรร ถารัตน์
ผอ.รร.ชุมชนบ้านบอนวิทยา
นายสุดชา จรัสแผ้ว
ผอ.รร.บ้านโนนชาด
นายยุทธชัย สารขันธ์
ผอ.รร.สมเด็จประชานุเคราะห์
(รก.) ผอ.รร.หนองขามวิทยา
นายไพรัช ศรีซ้ง
ผอ.รร.โคกกลางสมเด็จ
นายเฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์
ผอ.รร.บ้านคำกุงหนองอิดุม
นายไกรทวี ประดิษย์ฐา
ผอ.รร.บ้านสร้างแก้ว
นายสุดชา จรัสแผ้ว
ผอ.ร.ร.บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2)
นายสุพันธ์ ทิพโชติ
ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด
นายเรืองฤทธิ์ นันททรัพย์
ผอ.รร.บ้านสร้างแก้ว
นายเทอดศักดิ์ สินธุโคตร
ผอ.รร.บ้านสร้างแสน
นายถิรเดช ศรีวรสาร
ผอ.ร.ร.บ้านหนองป่าอ้อย
นายวีรวิทย์ บัวบาน
ผอ.รร.บ้านหนองผ้าอ้อม
นางวราภรณ์ ระบาเลิศ
ผอ.รร.บ้านสร้างแสน
นายวิรัตน์ พัฒนะสาร
ผอ.ร.ร.หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล"
นายกงเพชร อุดมวงษ์
ผอ.รร.หนองแสงวิทยาเสริม

MAIN LINK