สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มเมืองสมเด็จ


โพสต์โดยกลุ่มเมืองสมเด็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนชาดเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่โพสต์ 25 มิ.ย. 2565 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 6 ครั้ง

โรงเรียนหนองโพนสูง ศึกษาดูงานการเงิน-พัสดุ

วันที่โพสต์ 19 มิ.ย. 2565 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 36 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาดมอบทุนเสมอภาค และทุนการศึกษาจากกองทุนโรงเรียนบ้านโนนชาด

วันที่โพสต์ 5 ก.พ. 2565 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 161 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาดจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์ 30 ม.ค. 2565 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 62 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาดฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรค

วันที่โพสต์ 23 ม.ค. 2565 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 114 ครั้ง

การประชุมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่โพสต์ 22 ธ.ค. 2564 โดย ธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ อ่าน 259 ครั้ง

ต้อนรับข้าราชการครูย้าย มาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล

วันที่โพสต์ 15 พ.ย. 2564 โดย ธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ อ่าน 292 ครั้ง

การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 12-18 ปี

วันที่โพสต์ 8 พ.ย. 2564 โดย ธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ อ่าน 231 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่โพสต์ 5 พ.ย. 2564 โดย Administrator อ่าน 171 ครั้ง

การนิเทศติตดตามเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่โพสต์ 1 พ.ย. 2564 โดย ธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ อ่าน 298 ครั้ง

การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 12-18 ปี

วันที่โพสต์ 28 ต.ค. 2564 โดย ธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ อ่าน 293 ครั้ง

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่รระบาดของโรคติดเชื้อไวัสโคโรนา 2019

วันที่โพสต์ 1 ส.ค. 2564 โดย ธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ อ่าน 431 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19

วันที่โพสต์ 30 ก.ค. 2564 โดย โรงเรียน ชุมชนบ้านบอนวิทยา อ่าน 476 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ของโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ

วันที่โพสต์ 30 ก.ค. 2564 โดย โรงเรียน บ้านสี่แยกสมเด็จ อ่าน 476 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ โควิด - 19 รร.บ้านโนนชาด

วันที่โพสต์ 30 ก.ค. 2564 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 486 ครั้ง

วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชดเชย แบบ ON-SITE

วันที่โพสต์ 22 มิ.ย. 2564 โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ นางนภัสวรรณ นิลโฉ อ่าน 588 ครั้ง

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2564 โดย ธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ อ่าน 479 ครั้ง

ต้อนรับคุณครูคนใหม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯและนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานฯ

วันที่โพสต์ 16 มิ.ย. 2564 โดย ธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ อ่าน 474 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า

บุคลากร
นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน
ผอ.รร.บ้านสี่แยกสมเด็จ
นางจิรภัทร ชูศรีโฉม
ผอ.รร.บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
นายสุวิทย์ กมลตรี
ผอ.รร.หนองแวงวิทยานุกูล
นายบุญสืบ ประจำตน
ผอ.รร.หนองแสงวิทยาเสริม
นายเสกสรร ถารัตน์
ผอ.รร.ชุมชนบ้านบอนวิทยา
นายสุดชา จรัสแผ้ว
ผอ.รร.บ้านโนนชาด
นายยุทธชัย สารขันธ์
ผอ.รร.สมเด็จประชานุเคราะห์
นายไพรัช ศรีซ้ง
ผอ.รร.โคกกลางสมเด็จ
นายเฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์
ผอ.รร.บ้านคำกุงหนองอิดุม
นายไกรทวี ประดิษย์ฐา
ผอ.รร.คำไผ่ประชาสามัคคี
นายสุดชา จรัสแผ้ว
ผอ.ร.ร.บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2)
นายสุพันธ์ ทิพโชติ
ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด
นายเรืองฤทธิ์ นันททรัพย์
ผอ.รร.บ้านสร้างแก้ว
นายเทอดศักดิ์ สินธุโคตร
ผอ.รร.บ้านสร้างแสน
นายถิรเดช ศรีวรสาร
ผอ.ร.ร.บ้านหนองป่าอ้อย
นายวีรวิทย์ บัวบาน
ผอ.รร.บ้านหนองผ้าอ้อม
นางวราภรณ์ ระบาเลิศ
ผอ.รร.หนองกุงสมเด็จ
- -
ผอ.ร.ร.หนองขามวิทยา
นายวิรัตน์ พัฒนะสาร
ผอ.ร.ร.หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล"

MAIN LINK