สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนามน


โพสต์โดยกลุ่มนามน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม

วันที่โพสต์ 29 ต.ค. 2564 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 47 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม

วันที่โพสต์ 29 ต.ค. 2564 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 70 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสงเปลือยวิทยายนในช่วงสถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์ 1 ส.ค. 2564 โดย น้ำฝน อาทวิมล อ่าน 230 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในปัจจุบัน

วันที่โพสต์ 30 ก.ค. 2564 โดย นายประยัณร์ พิมพ์รส อ่าน 242 ครั้ง

เข้าค่ายลูกเสือโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2564 โดย โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ อ่าน 206 ครั้ง

ก.ต.ป.น. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2564 โดย Administrator อ่าน 216 ครั้ง

การดำเนินการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด 19

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2564 โดย สิทธิชัย ไชยศิริ อ่าน 254 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า

บุคลากร
นายลิขิต โทจันทร์
ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์
ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง
- -
ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม
นายนิคม จันทร์ช่วย
ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
ผอ.รร.หนองบัวใน
นางวิชชุดา ทัพซ้าย
ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง
นางจิราภรณ์ พอศรี
ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
นายไพฑูรย์ คำสะอาด
ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์
- -
ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา
นายเดชา ศรีรักษา
ผอ.รร.สังคมพัฒนา
นางจันธะนา ปัญญพิมพ์
ผอ.รร.หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
นายไพบูลย์ ทิพย์ศรี
ผอ.รร.หนองบัวกลาง
- -
ผอ.รร.หนองบัวนอก
นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ
ผอ.รร.หนองโพนสูง
นายฉกาจ ฝางแก้ว
ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.ร.ร.หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
(รก.)ผอ.ร.ร.ดงสวางวรวิทย์
นายบุญโฮม ชัยช่วย
ผอ.รร.นามนราษฎร์สงเคราะห์
นายธนทัย ประภาศรี
ผอ.รร.เย็นสยามวิทยา
นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

MAIN LINK