สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนนามน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนนามน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง ประเมินข้อตกลงตาม ว.PA

วันที่โพสต์ 21 ก.ย. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 6 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมนิทรรศการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่โพสต์ 19 ก.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 9 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมแข่งวิชาการ ม.กาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 19 ก.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 20 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานออนไลน์

วันที่โพสต์ 5 ก.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 34 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม นิเทศ ประเมิน ก.ต.ป.น. ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 5 ก.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 19 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมฟันสวยยิ้มใส ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 31 ส.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 23 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 31 ส.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 17 ครั้ง

นิเทศติดตาม ก.ต.ป.น.

วันที่โพสต์ 29 ส.ค. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 25 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 24 ส.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 22 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 24 ส.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 19 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : มอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี

วันที่โพสต์ 24 ส.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 22 ครั้ง

วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง

วันที่โพสต์ 23 ส.ค. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 19 ครั้ง

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่โพสต์ 13 ส.ค. 2566 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 30 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลฯ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 12 ส.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 32 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 12 ส.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 28 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนเที่ยงถวายเทียนเข้าพรรษา

วันที่โพสต์ 4 ส.ค. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 39 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนเที่ยงร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ

วันที่โพสต์ 4 ส.ค. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 38 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนเที่ยงร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ

วันที่โพสต์ 4 ส.ค. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 29 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 11 หน้า

บุคลากร
นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์
ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง
นายลิขิต โทจันทร์
ผอ.รร.นามนราษฏร์สงเคราะห์
นางสาว นิตยา คำพรมมา
ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา
นายนิคม จันทร์ช่วย
ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
ผอ.รร.หนองบัวใน
นางวิชชุดา ทัพซ้าย
ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง
นางจิราภรณ์ พอศรี
ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
(รก.) ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม
นายไพฑูรย์ คำสะอาด
ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์
นายเดชา ศรีรักษา
ผอ.รร.สังคมพัฒนา
นายไพบูลย์ ทิพย์ศรี
ผอ.รร.หนองบัวกลาง
นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ
ผอ.รร.หนองโพนสูง
นายฉกาจ ฝางแก้ว
ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.ร.ร.หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
(รก.)ผอ.ร.ร.ดงสวางวรวิทย์
นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนาม
ผอ.รร.หนองบัวนอก
นายบุญโฮม ชัยช่วย
ผอ.รร.นามนราษฎร์สงเคราะห์
นายธนทัย ประภาศรี
ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

MAIN LINK