สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนนามน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนนามน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 20 มิ.ย. 2567 โดย นางสาวปรางค์นุช การอรุณ อ่าน 12 ครั้ง

การนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 18 มิ.ย. 2567 โดย นางสาวปรางค์นุช การอรุณ อ่าน 29 ครั้ง

กิจกรรม ๑ แสนต้น ๑ แสนความดี การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

วันที่โพสต์ 18 มิ.ย. 2567 โดย นางสาวปรางค์นุช การอรุณ อ่าน 32 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 48 ครั้ง

เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนหัวงัววิทยาคม

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 48 ครั้ง

กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนหัวงัววิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 35 ครั้ง

กิจกรรมงานวันไหว้ครู 13 มิถุนายน 2567

วันที่โพสต์ 13 มิ.ย. 2567 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 37 ครั้ง

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 11 มิ.ย. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 55 ครั้ง

รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิปิยะศักดิ์ 1955

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 45 ครั้ง

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 38 ครั้ง

ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างสรรค์ เนื่องในสัปดาห์วันงดสูบบุหรี่โลก ตั้งแต่ 27-31 พฤษภาคม 2567

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 43 ครั้ง

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 7 มิ.ย. 2567 โดย นางสาวปรางค์นุช การอรุณ อ่าน 53 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 6 มิ.ย. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 57 ครั้ง

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 71 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 27 พ.ค. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 99 ครั้ง

การบริจาคโลหิต

วันที่โพสต์ 23 พ.ค. 2567 โดย สาวิตรี พิมพ์ทอง อ่าน 99 ครั้ง

ผู้อำอวยการ สพป กาฬสินธุ์ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนหัวงัววิทยาคมดพื่อดูความคืบหน้าตามโครงการสุขาดี มีความสุข

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 76 ครั้ง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 81 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 17 หน้า

บุคลากร
นายนิคม จันทร์ช่วย
ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน
นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์
ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง
นายลิขิต โทจันทร์
ผอ.รร.นามนราษฏร์สงเคราะห์
(รก.)ผอ.รร.ดงสวางวรวิทย์
นางสาว นิตยา คำพรมมา
ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
ผอ.รร.หนองบัวใน
นางสาวอรณิชชา อัศวภูมิ
ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง
นายเดชา ศรีรักษา
ผอ.รร.สังคมพัฒนา
นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนาม
ผอ.รร.หนองบัวนอก
นายธนทัย ประภาศรี
ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
นางสาวสุรชา เวินชุม
ผอ.รร.หนองคอนเตรียมราฎร์บำรุง
นางสาวภัทรภร เขจรลัย
ผอ.รร.เย็นสยามวิทยา
นางสาวกัญญาณัฐ ดลสถิตย์
ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.รร.หนองแวงหนองน้อยวิทย
นางสาวบุญญาพร แสนใจ
ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
นายสุวรรณ โพธิชัย
ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์
นางปริศนา โสภารีย์
ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม
ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดี
ผอ.รร.หนองโพนสูง

MAIN LINK