สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนนามน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนนามน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 27 มี.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 46 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 23 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 19 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 16 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมสอบ National Test :: NT

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 14 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสังคมพัฒนา

วันที่โพสต์ 28 ก.พ. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 41 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม งานอนามัยตรวจฟัน

วันที่โพสต์ 24 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 26 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมมอบทุนจากสยามสมายด์

วันที่โพสต์ 24 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 26 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมแข่งขันสวดมนต์สรภัญญะ

วันที่โพสต์ 24 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 25 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ทดสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปี่ี่ ๑

วันที่โพสต์ 24 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 28 ครั้ง

:: โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง :: รับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่โพสต์ 21 ก.พ. 2566 โดย นายพิชัย เรืองจรัส อ่าน 26 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 26 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ประกาศสอบปลายภาคเรียนที ๒/๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 22 ครั้ง

กิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2566 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 98 ครั้ง

Onet ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 14 ก.พ. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 34 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมรับทุนการศึกษา"บุญคูณลาน"

วันที่โพสต์ 13 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 83 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 13 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 32 ครั้ง

:: โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง :: กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี และยุวกาชาด

วันที่โพสต์ 12 ก.พ. 2566 โดย นายพิชัย เรืองจรัส อ่าน 39 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 8 หน้า

บุคลากร
นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์
ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง
นายลิขิต โทจันทร์
ผอ.รร.นามนราษฏร์สงเคราะห์
นางสาว นิตยา คำพรมมา
ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา
นายนิคม จันทร์ช่วย
ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
ผอ.รร.หนองบัวใน
นางวิชชุดา ทัพซ้าย
ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง
นางจิราภรณ์ พอศรี
ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
(รก.) ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม
นายไพฑูรย์ คำสะอาด
ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์
นายเดชา ศรีรักษา
ผอ.รร.สังคมพัฒนา
นายไพบูลย์ ทิพย์ศรี
ผอ.รร.หนองบัวกลาง
นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ
ผอ.รร.หนองโพนสูง
นายฉกาจ ฝางแก้ว
ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.ร.ร.หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
(รก.)ผอ.ร.ร.ดงสวางวรวิทย์
นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนาม
ผอ.รร.หนองบัวนอก
นายบุญโฮม ชัยช่วย
ผอ.รร.นามนราษฎร์สงเคราะห์
นายธนทัย ประภาศรี
ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

MAIN LINK