สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง performance agreement : PA ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านกลาง

วันที่โพสต์ 21 ก.ย. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 3 ครั้ง

การนิเทศการศึกษา ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนบ้านกลาง

วันที่โพสต์ 2 ก.ย. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 25 ครั้ง

โรงเรียนบ้านกลาง กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 19 ส.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 21 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง :::พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส

วันที่โพสต์ 11 ส.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 26 ครั้ง

::โรงเรียนบ้านกลาง::พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่โพสต์ 1 ก.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 39 ครั้ง

โรงเรียนบ้านกลาง กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 28 มิ.ย. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 49 ครั้ง

การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่โพสต์ 23 มิ.ย. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 66 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง :::กิจกรรมฝึกซ้อมแผนอพยพอัคคีภัย

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 59 ครั้ง

โรงเรียนบ้านกลาง การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับบุคลากรและนักเรียน

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 55 ครั้ง

พิธีไหว้ครูโรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 25 พ.ค. 2566 โดย ปรีญาวรรณ ศรีจำพลัง อ่าน 239 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง :::อบรมเยาวชนในการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 61 ครั้ง

โรงเรียนบ้านกลาง ::: กิจกรรม Big cleaning day และกิจกรรม 5 ส

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 56 ครั้ง

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 13 พ.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 71 ครั้ง

โรงเรียนบ้านกลางขอเชิญชวนทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.

วันที่โพสต์ 8 พ.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 67 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง :::กิจกรรมรดน้ำดำหัว และวันสงกรานต์

วันที่โพสต์ 18 เม.ย. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 66 ครั้ง

::โรงเรียนบ้านกลาง::กิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนปรับปรุงอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ณ สพป.กาฬสินธุ์เขต 3

วันที่โพสต์ 8 เม.ย. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 105 ครั้ง

ขอแสดงความยินดี กับ นายวรโชติ สุระภรณ์ โรงเรียนบ้านกลาง ที่มีผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ???? คะแนนสูงสุด ?ระดับเขตพื้

วันที่โพสต์ 6 เม.ย. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 79 ครั้ง

::โรงเรียนบ้านกลาง:: ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่โพสต์ 2 เม.ย. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 81 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 4 หน้า

บุคลากร
นายสุนทร บุนนท์
ผอ.รร.หนองห้างอำนวยวิทย์
(รก.) ผอ.รร.บ้านห้วยม่วง
(รก.) ผอ.รร.หนองสระพังวิทยาคาร
นายสุคนธศักดิ์ ใจกล้า
ผอ.รร.ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
(รก.)ผอ.รร.บ้านโคกโก่ง
ส.ต.อ.ออดศักดิ์ ซาเกิม
ผอ.รร.บ้านกลาง
นายเอกรินทร์ รุ่งแสง
ผอ.รร.หนองจระเข้เรืองศิลป์
ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ทะเสนฮด
ผอ.รร.เหล่าไฮงามวิทยาสูง
นายเวียงชัย พลวงศา
ผอ.รร.กุดหว้าวิทยา
นางกาญจนา โอษคลัง
ผอ.รร.โคกกลางราษฎร์พิทักษ์
นายนพพร พรมแพง
ผอ.รร.จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
น.ส.ศุภรพิชญ์ เชิดชน
ผอ.รร.นาไคร้ประชาสรรค์
นายสุทธี เรืองศรี
ผอ.รร.บ้านนาเหนือ
นายเอกโชติ โชติไสว
ผอ.รร.บ้านวังมน
นางแจ่มจันทร์ ฉายเสมแสง
ผอ.รร.บ้านหนองเม็ก
(รก.) ผอ.รร.บ้านโนนยาง
นายชัยยงค์ แสนณรงค์
ผอ.รร.บ้านห้วยแดง
นายเด็ดดวง ชมศิริ
ผอ.รร.หนองห้างฉวีวิทย์
นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง
ผอ.รร.บ้านสวนผึ้ง

MAIN LINK