สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

พิธีไหว้ครูโรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 25 พ.ค. 2566 โดย ปรีญาวรรณ ศรีจำพลัง อ่าน 16 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง :::อบรมเยาวชนในการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 17 ครั้ง

โรงเรียนบ้านกลาง ::: กิจกรรม Big cleaning day และกิจกรรม 5 ส

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 15 ครั้ง

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 13 พ.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 28 ครั้ง

โรงเรียนบ้านกลางขอเชิญชวนทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.

วันที่โพสต์ 8 พ.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 26 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง :::กิจกรรมรดน้ำดำหัว และวันสงกรานต์

วันที่โพสต์ 18 เม.ย. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 28 ครั้ง

::โรงเรียนบ้านกลาง::กิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนปรับปรุงอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ณ สพป.กาฬสินธุ์เขต 3

วันที่โพสต์ 8 เม.ย. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 45 ครั้ง

ขอแสดงความยินดี กับ นายวรโชติ สุระภรณ์ โรงเรียนบ้านกลาง ที่มีผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ???? คะแนนสูงสุด ?ระดับเขตพื้

วันที่โพสต์ 6 เม.ย. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 42 ครั้ง

::โรงเรียนบ้านกลาง:: ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่โพสต์ 2 เม.ย. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 40 ครั้ง

::โรงเรียนบ้านกลาง ::กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 54 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง :::กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE 2023

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 59 ครั้ง

::โรงเรียนบ้านกลาง:: ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา และร่วมสืบสานงานบุญเผวสร่วมกับ ชุมชน

วันที่โพสต์ 4 มี.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 65 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง :::กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ WHITE ZONE สถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติด

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 107 ครั้ง

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่โพสต์ 3 ก.พ. 2566 โดย ปรีญาวรรณ ศรีจำพลัง อ่าน 45 ครั้ง

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2566 โดย ปรีญาวรรณ ศรีจำพลัง อ่าน 44 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง :::การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 43 ครั้ง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

วันที่โพสต์ 31 ม.ค. 2566 โดย ปรีญาวรรณ ศรีจำพลัง อ่าน 43 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง ::โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

วันที่โพสต์ 18 ม.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 76 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 4 หน้า

บุคลากร
นายสุนทร บุนนท์
ผอ.รร.หนองห้างอำนวยวิทย์
(รก.) ผอ.รร.บ้านห้วยม่วง
(รก.) ผอ.รร.หนองสระพังวิทยาคาร
นายสุคนธศักดิ์ ใจกล้า
ผอ.รร.ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
(รก.)ผอ.รร.บ้านโคกโก่ง
ส.ต.อ.ออดศักดิ์ ซาเกิม
ผอ.รร.บ้านกลาง
นายเอกรินทร์ รุ่งแสง
ผอ.รร.หนองจระเข้เรืองศิลป์
ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ทะเสนฮด
ผอ.รร.เหล่าไฮงามวิทยาสูง
นายเวียงชัย พลวงศา
ผอ.รร.กุดหว้าวิทยา
นางกาญจนา โอษคลัง
ผอ.รร.โคกกลางราษฎร์พิทักษ์
นายนพพร พรมแพง
ผอ.รร.จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
น.ส.ศุภรพิชญ์ เชิดชน
ผอ.รร.นาไคร้ประชาสรรค์
นายสุทธี เรืองศรี
ผอ.รร.บ้านนาเหนือ
นายเอกโชติ โชติไสว
ผอ.รร.บ้านวังมน
นางแจ่มจันทร์ ฉายเสมแสง
ผอ.รร.บ้านหนองเม็ก
(รก.) ผอ.รร.บ้านโนนยาง
นายชัยยงค์ แสนณรงค์
ผอ.รร.บ้านห้วยแดง
นายเด็ดดวง ชมศิริ
ผอ.รร.หนองห้างฉวีวิทย์
นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง
ผอ.รร.บ้านสวนผึ้ง

MAIN LINK