สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 20 มิ.ย. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 53 ครั้ง

โรงเรียนนาขามวิทยาศึกษาดูงานการบริหารงบประมาณ และแผนงาน

วันที่โพสต์ 19 มิ.ย. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 104 ครั้ง

เลือกตั้งประธานนักเรียน

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 125 ครั้ง

กิจกรรมวันไหว้ครู ปี ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 114 ครั้ง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 92 ครั้ง

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มลำพะยังนารายณ์

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 131 ครั้ง

กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านคำโพนทอง

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 146 ครั้ง

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

วันที่โพสต์ 21 มี.ค. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 238 ครั้ง

การบริการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน เคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ

วันที่โพสต์ 7 มี.ค. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 329 ครั้ง

รับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) จากสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 320 ครั้ง

มาตรการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 396 ครั้ง

โครงการสถานศึาษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และโครงการห้องเรียนสีขาว

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 284 ครั้ง

กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 295 ครั้ง

กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นอนุบาล2-3 ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 265 ครั้ง

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มลำพะยังนารายณ์

วันที่โพสต์ 7 พ.ย. 2566 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 594 ครั้ง

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 7 พ.ย. 2566 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 513 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 31 ส.ค. 2566 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 497 ครั้ง

มอบเงินทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 16 ส.ค. 2566 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 367 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า

บุคลากร
นายเอกรัฐ จันทร์นี
ผอ.รร.สามขาราษฎร์บำรุง
นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย
ผอ.รร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีดารา
ผอ.รร.หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์
นายนิรันดร์ สาจันทร์
ผอ.รร.นาขามวิทยา
นายอิทธิพล พุทธพรหม
ผอ.รร.บอนเขียวราษฏร์บำรุง
ว่าที่ ร.อ.มนต์สรรค์ เจริญพุทธานนท์
ผอ.รร.กุดค้าวเทพพิทยา
นายพิษณุ ซองศิริ
ผอ.รร.ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง
นายกานท์ หาญกุล
ผอ.รร.บ้านคุย
นายเอกโชติ โชติไสว
ผอ.รร.บ้านสุขเจริญ
นางสาวณกมลชน ศรีบุตตะ
ผอ.รร.บ้านหนองโง้ง
นายสุทธี เรืองศรี
(รก) ผอ.รร.หนองบัวทองวิทยาเสริม
นายสมพงษ์ ศรีสมพร
ผอ.รร.แจนแลนวิทยา
นายสุขสันต์ จุฑารัตน์
ผอ.รร.คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
(รก.)ผอ.ร.ร.บ้านบึงทอง
นายวรชาติ สกุลเดช
ผอ.รร.บ้านคำป่าหว้าน
นายปฏิรพ ภูสีดวง
ผอ.รร.บ้านคำอีหงษ์
นายเสกสรร ศรีโยธี
ผอ.ร.ร.บ้านดงมัน

MAIN LINK