สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม กลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2566 โดย สศิพร ลวงงาม อ่าน 47 ครั้ง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่โพสต์ 16 มิ.ย. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 73 ครั้ง

มอบทุนการศึกษา "มูลนิธิพระครูธรรมธร จรัญขันติปาโล" และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 91 ครั้ง

การทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 82 ครั้ง

มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.(กลุ่มชั้นรอยต่อ)ภายใต้โครงการลมหายใจเพื่อน้อง

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 109 ครั้ง

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 72 ครั้ง

กิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสระภัญญะ

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 75 ครั้ง

กิจกรรมบุญกองข้าวประจำปี โรงเรียนบ้านนาวี

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 90 ครั้ง

กิจกรรมสอบชิงทุนการศึกษา"มูลนิธิพระครูจริญขันติปาโล"

วันที่โพสต์ 27 ม.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 76 ครั้ง

มอบผ้าห่มให้นักเรียนและผู้สูงอายุ

วันที่โพสต์ 27 ม.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 74 ครั้ง

กิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนบ้านนาวี

วันที่โพสต์ 23 ม.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 106 ครั้ง

ต้อนรับนักศึกษาชมรมอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่โพสต์ 23 ม.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 94 ครั้ง

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาวี

วันที่โพสต์ 23 ม.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 81 ครั้ง

กิจกรรมวันครู กลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ครั้งที่ ๖๗

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 80 ครั้ง

กิจกรรมวันครูครั้งที่ ๖๗

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 77 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 67 ครั้ง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 65 ครั้ง

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาวี

วันที่โพสต์ 23 ธ.ค. 2565 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 122 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า

บุคลากร
นายสมสนิท หาศิริ
ผอ.รร.ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
นายประพันธ์ศักดิ์ ไชยสิงห์
ผอ.รร.กุดสิมวิทยาสาร
นายณรงค์ศักดิ์ โพนตุแสง
ผอ.รร.บ้านโพนนาดี
นายพรชัย ศิลาแยง
ผอ.รร.บ้านโพนสวาง
นายพรสวรรค์ จิตปรีดา
ผอ.รร.บ้านส้มป่อย
(รก.) ผอ.รร.บ้านกุดกอก
นายจิตติศักดิ์ รองจัตุ
ผอ.รร.หนองแสงถวิลราษฎร์
นายเทวินทร์ ฉายะโคตร
ผอ.รร.กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
(รก.) ผอ.รร.บ้านโนนสำราญ
นายชรัส ภาระเวช
ผอ.รร.กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา
นายอภิชาติ นาถ้ำพลอย
ผอ.ร.ร.โคกมะลิวิทยา
นายตุระชัย ศรีหริ่ง
ผอ.รร.บ้านดงหมู
นายชวลิต ศรีโพธิ์ชัย
ผอ.รร.บ้านโพธิ์ไทร
(รก.)ผอ.รร.บ้านหนองผือ
นางสาว ณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน
ผอ.รร.บ้านนาวี
นางสาวเทียนทอง ดีรักษา
ผอ.รร.กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง

MAIN LINK