สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มเมืองเขาวง


โพสต์โดยกลุ่มเมืองเขาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนกุดสิมวิทยาสารดำเนินการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันที่โพสต์ 8 ก.ย. 2564 โดย สศิพร ลวงงาม อ่าน 28 ครั้ง

ก.ต.ป.น. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 กลุ่มสถานศึกษาที่ 3 อำเภอเขาวง

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2564 โดย Administrator อ่าน 85 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และนิเทศการศึกษ (ก.ต.ป.น.) โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร

วันที่โพสต์ 6 ก.พ. 2564 โดย สศิพร ลวงงาม อ่าน 107 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า

บุคลากร
นายสมสนิท หาศิริ
ผอ.รร.บ้านนาวี
นายประพันธ์ศักดิ์ ไชยสิงห์
ผอ.รร.กุดสิมวิทยาสาร
นายบัญชา วัดเข้าหลาม
ผอ.รร.ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
นายณรงค์ศักดิ์ โพนตุแสง
ผอ.รร.บ้านโพนนาดี
นายพรชัย ศิลาแยง
ผอ.รร.บ้านโพนสวาง
นายพรสวรรค์ จิตปรีดา
ผอ.รร.บ้านส้มป่อย
นายอิทธิพล พุทธพรหม
ผอ.รร.บ้านหนองผือ
นายจิตติศักดิ์ รองจัตุ
ผอ.รร.หนองแสงถวิลราษฎร์
นายเทวินทร์ ฉายะโคตร
ผอ.รร.กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
นายชรัส ภาระเวช
ผอ.รร.กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา
นายองอาจ แสงนิกุล
ผอ.ร.ร.โคกมะลิวิทยา
(รก) ผอ.ร.ร.บ้านกุดกอก
นายตุระชัย ศรีหริ่ง
ผอ.รร.บ้านดงหมู
. .
ผอ.รร.บ้านโนนสำราญ
นายชวลิต ศรีโพธิ์ชัย
ผอ.รร.บ้านโพธิ์ไทร
นายองอาจ แสงนิกุล
ผอ.รร.โคกมะลิวิทยา
นายประดุงศักดิ์ ทิพย์สิงห์
ผอ.รร.กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง

MAIN LINK