สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนถวายปัจจัยเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่โพสต์ 25 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 19 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาคู : การติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย นายประยัณร์ พิมพ์รส อ่าน 19 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาคู : ร่วมประเพณีบุญข้าวจี่

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย นายประยัณร์ พิมพ์รส อ่าน 18 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาคู : กิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุ

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย นายประยัณร์ พิมพ์รส อ่าน 18 ครั้ง

กิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 20 ก.พ. 2567 โดย นายสุภักดิ์ วรชัย อ่าน 21 ครั้ง

กิจกรรม "สพฐ.รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ"

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2567 โดย นายประยัณร์ พิมพ์รส อ่าน 21 ครั้ง

กิจกรรมดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน

วันที่โพสต์ 12 ก.พ. 2567 โดย นายสุภักดิ์ วรชัย อ่าน 28 ครั้ง

กิจกรรมร่วมงานบุญข้าวจี่

วันที่โพสต์ 12 ก.พ. 2567 โดย นายสุภักดิ์ วรชัย อ่าน 22 ครั้ง

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 12 ก.พ. 2567 โดย นายสุภักดิ์ วรชัย อ่าน 21 ครั้ง

กิจกรรมศึกษาดูงาน โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 23 ครั้ง

กิจกรรมการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 29 ครั้ง

มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 38 ครั้ง

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร

วันที่โพสต์ 30 ม.ค. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 31 ครั้ง

โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร.จัดกิจกรรมวันคริสมาสวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ

วันที่โพสต์ 6 ม.ค. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 66 ครั้ง

กิจกรรมบุญกองข้าวโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 3 ม.ค. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 70 ครั้ง

กีฬาสีภายในโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 3 ม.ค. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 59 ครั้ง

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร

วันที่โพสต์ 4 ธ.ค. 2566 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 110 ครั้ง

กิจกรรมวันลอยกระทงโรงเรียนบ้านนาคู

วันที่โพสต์ 30 พ.ย. 2566 โดย นายประยัณร์ พิมพ์รส อ่าน 122 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า

บุคลากร
นายประภาส ละราคี
ผอ.รร.บ้านวังเวียง
นางเพ็ญศิริ แสนศิลป์
ผอ.รร.บ้านบ่อแก้ว
นายมนัส จำเริญเจือ
ผอ.รร.บ้านม่วงกุล
นายเสถียร พลขยัน
ผอ.รร.บ้านชาด
น.ส.มงกุฏ ประครองสุข
ผอ.รร.นางามวิทยา
(รก.)ผอ.รร.บ้านจอมศรี
นายจุมพล วงศ์ษร
ผอ.รร.บ้านจาน
นายอภิรัฐ เจาะจง
ผอ.รร.บ้านน้ำปุ้น
น.ส.สุจิตรา ศรีเสน
ผอ.รร.โคกนาดี
นางปาริชาติ ยุระพันธ์
ผอ.รร.ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
นายสุชาติ เทียมทัน
(รก.) ผอ.รร.บ้านพรหมสว่าง
นายมงคล ญาติสังกัด
ผอ.รร.บ้านโนนศาลา
นายดุสิต ตาลวงค์
ผอ.รร.สามเพื่อนพัฒนา
(รก.)ผอ.รร.บ้านหนองห้าง
นางวันเพ็ญ ถวิลการ
ผอ.รร.บ้านนากุดสิม
นางสาวนริศรา หาชื่น
ผอ.รร.รัชมังคลาภิเษก (บ้านนายอ)
นางจิราภรณ์ พอศรี
ผอ.รร.บ้านนาคู
นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตร
ผอ.รร.หินลาดนารายณ์สาร
นายประเด็น ชมพุด
ผอ.รร.บ้านนากระเดา
นางสายัญ พิมพ์สวัสดิ์
รก.ผอ.รร.นาสีนวลวิทยา

MAIN LINK