สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 23 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา โรงเรียนบ้าน อ่าน 10 ครั้ง

โรงเรียนนางามวิทยาเข้าร่วมโครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดยองค์การบริหารส่ว

วันที่โพสต์ 23 ก.ค. 2567 โดย นายสุภักดิ์ วรชัย อ่าน 10 ครั้ง

โรงเรียนนางามวิทยาจัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 23 ก.ค. 2567 โดย นายสุภักดิ์ วรชัย อ่าน 15 ครั้ง

กิจกรรมทำบุญถวายเทียนเเข้าพรรษา และจตุปัจจัย เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 23 ก.ค. 2567 โดย สุนทร เชิดชู อ่าน 15 ครั้ง

โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ประจำปี 2567

วันที่โพสต์ 23 ก.ค. 2567 โดย สุนทร เชิดชู อ่าน 12 ครั้ง

โรงเรียนโคกนาดี นำโดยนางสาวสุจิตรา ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนโคกนาดี และผู้นำหมู่บ้าน ชาวบ้าน ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา พร

วันที่โพสต์ 22 ก.ค. 2567 โดย สุพัตรา วรสาร อ่าน 18 ครั้ง

โรงเรียนนางามวิทยา การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 16 ก.ค. 2567 โดย นายสุภักดิ์ วรชัย อ่าน 34 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม - โรงเรียนบ้านจอมศรี ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้้งผู้ปกครอง ร่วมกันดำนาแปลงสาธิตที่โรงเรียนบ้านจอมศรี

วันที่โพสต์ 16 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน บ้านจอมศรี อ่าน 24 ครั้ง

วันที่ 10-12 กรกฏาคม 2567 โรงเรียนโคกนาดี ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ วัดปทุมรังษี อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 15 ก.ค. 2567 โดย สุพัตรา วรสาร อ่าน 20 ครั้ง

วิดีทัศน์สรุปโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านนากระเดา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน บ้านนากระเดา อ่าน 44 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนากระเดา เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน บ้านนากระเดา อ่าน 61 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ นายวร หินดี ศิษย์เก่าโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 46 ครั้ง

โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านนากระเดา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน บ้านนากระเดา อ่าน 68 ครั้ง

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)

วันที่โพสต์ 11 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) อ่าน 28 ครั้ง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)

วันที่โพสต์ 8 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) อ่าน 21 ครั้ง

Safety and Security in ฺBanboobeaw School

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2567 โดย สุนทร เชิดชู อ่าน 35 ครั้ง

โรงเรียนนางามวิทยา โดยนางสาวมงกุฎ ประครองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อม นายสุภักดิ์ วรชัย ตำแหน่งครู เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2567 โดย นายสุภักดิ์ วรชัย อ่าน 33 ครั้ง

การกำกับ ติดตาม การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 48 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 5 หน้า

บุคลากร
นายประภาส ละราคี
ผอ.รร.บ้านวังเวียง
นางเพ็ญศิริ แสนศิลป์
ผอ.รร.บ้านบ่อแก้ว
นายมนัส จำเริญเจือ
ผอ.รร.บ้านม่วงกุล
นายเสถียร พลขยัน
ผอ.รร.บ้านชาด
น.ส.มงกุฏ ประครองสุข
ผอ.รร.นางามวิทยา
(รก.)ผอ.รร.บ้านจอมศรี
นายจุมพล วงศ์ษร
ผอ.รร.บ้านจาน
นายอภิรัฐ เจาะจง
ผอ.รร.บ้านน้ำปุ้น
น.ส.สุจิตรา ศรีเสน
ผอ.รร.โคกนาดี
นางปาริชาติ ยุระพันธ์
ผอ.รร.ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
นายสุชาติ เทียมทัน
(รก.) ผอ.รร.บ้านพรหมสว่าง
นายมงคล ญาติสังกัด
ผอ.รร.บ้านโนนศาลา
นายดุสิต ตาลวงค์
ผอ.รร.สามเพื่อนพัฒนา
(รก.)ผอ.รร.บ้านหนองห้าง
นางวันเพ็ญ ถวิลการ
ผอ.รร.บ้านนากุดสิม
นางสาวนริศรา หาชื่น
ผอ.รร.รัชมังคลาภิเษก (บ้านนายอ)
นางจิราภรณ์ พอศรี
ผอ.รร.บ้านนาคู
นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตร
ผอ.รร.หินลาดนารายณ์สาร
นายประเด็น ชมพุด
ผอ.รร.บ้านนากระเดา
นางสายัญ พิมพ์สวัสดิ์
รก.ผอ.รร.นาสีนวลวิทยา

MAIN LINK