สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำโดย นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะ

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 8 ครั้ง

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือพักแรมกองลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 14 ครั้ง

กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านเหล่าสีแก้ว อ่าน 119 ครั้ง

โครงการ?กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยจัดการขยะภายในโรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566?

วันที่โพสต์ 29 มิ.ย. 2566 โดย โรงเรียน บ้านเหล่าสีแก้ว อ่าน 95 ครั้ง

จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม

วันที่โพสต์ 29 พ.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านเหล่าสีแก้ว อ่าน 111 ครั้ง

ปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 22 พ.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านเหล่าสีแก้ว อ่าน 128 ครั้ง

ยินดีต้อนรับ ผอ.ศราวุธ มาตผุด เข้าดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้ง

วันที่โพสต์ 10 ม.ค. 2566 โดย ศิริพร ระบาเลิศ อ่าน 175 ครั้ง

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านผึ้ง ขอขอบพระคุณ นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให

วันที่โพสต์ 10 ม.ค. 2566 โดย ศิริพร ระบาเลิศ อ่าน 129 ครั้ง

วันที่ 30 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านผึ้ง นำโดยนายเฉลียว โชติประเสริฐ ผอ.รร.บ้านผึ้ง พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ กำกับติดตามประเมิน

วันที่โพสต์ 5 พ.ย. 2564 โดย ศิริพร ระบาเลิศ อ่าน 384 ครั้ง

วันที่20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านผึ้ง ได้รับการนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

วันที่โพสต์ 5 พ.ย. 2564 โดย ศิริพร ระบาเลิศ อ่าน 306 ครั้ง

รายงานการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โรงเรียนบ้านผึ้ง

วันที่โพสต์ 31 ก.ค. 2564 โดย ศิริพร ระบาเลิศ อ่าน 623 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกาา โดยคณะ ก.ต.ป.น. โรงเรียนบ้านผึ้ง

วันที่โพสต์ 9 ก.พ. 2564 โดย ศิริพร ระบาเลิศ อ่าน 124 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า

บุคลากร
นายณรงค์ กุลเกลี้ยง
ผอ.รร.คำบงพิทยาคม
นายเฉลียว โชติประเสริฐ
ผอ.รร.บ้านเหล่าสีแก้ว
นายประดาบชัย ตุระซอง
ผอ.รร.หนองอีบุตรไพรเวทย์
นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์
ผอ.รร.ไค้นุ่นวิทยาพูน
นายเพชรดำ ธนูศรี
ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๒
นายองอาจ แสงนิกุล
ผอ.รร.คำหมุนผดุงเวทย์
นายเต็มใจ วรรณสา
ผอ.รร.บ้านหนองขอนแก่น
นายมนตรี สีแก้วก่ำ
ผอ.รร.บ้านหนองมะงง
นายสุชาติ เทียมทัน
ผอ.รร.บ้านห้วยผึ้ง
นายธนภพ แสนตุ้มทอง
ผอ.รร.บ้านหนองแสง
นายศราวุธ มาตผุด
ผอ.รร.บ้านผึ้ง
ว่าที่ ร.ต.อารยะ สินธุโคตร
ผอ.รร.บ้านคำม่วง
นางสาวรำไพ ไชยยนต์
ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖
นายอภิชาติ นาถ้ำพลอย
ผอ.รร.บ้านห้วยฝา
นางสาวศรีธาตุ เพียรภูเขา
ผอ.รร.บ้านปลาขาว
นายพนมวรรณ โพธิสาร
ผอ.รร.อุปรีศรีวิทยา

MAIN LINK