สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านเหล่าสีแก้ว อ่าน 37 ครั้ง

โครงการ?กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยจัดการขยะภายในโรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566?

วันที่โพสต์ 29 มิ.ย. 2566 โดย โรงเรียน บ้านเหล่าสีแก้ว อ่าน 37 ครั้ง

จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม

วันที่โพสต์ 29 พ.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านเหล่าสีแก้ว อ่าน 54 ครั้ง

ปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 22 พ.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านเหล่าสีแก้ว อ่าน 65 ครั้ง

ยินดีต้อนรับ ผอ.ศราวุธ มาตผุด เข้าดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้ง

วันที่โพสต์ 10 ม.ค. 2566 โดย ศิริพร ระบาเลิศ อ่าน 110 ครั้ง

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านผึ้ง ขอขอบพระคุณ นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให

วันที่โพสต์ 10 ม.ค. 2566 โดย ศิริพร ระบาเลิศ อ่าน 80 ครั้ง

วันที่ 30 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านผึ้ง นำโดยนายเฉลียว โชติประเสริฐ ผอ.รร.บ้านผึ้ง พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ กำกับติดตามประเมิน

วันที่โพสต์ 5 พ.ย. 2564 โดย ศิริพร ระบาเลิศ อ่าน 312 ครั้ง

วันที่20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านผึ้ง ได้รับการนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

วันที่โพสต์ 5 พ.ย. 2564 โดย ศิริพร ระบาเลิศ อ่าน 248 ครั้ง

รายงานการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โรงเรียนบ้านผึ้ง

วันที่โพสต์ 31 ก.ค. 2564 โดย ศิริพร ระบาเลิศ อ่าน 575 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกาา โดยคณะ ก.ต.ป.น. โรงเรียนบ้านผึ้ง

วันที่โพสต์ 9 ก.พ. 2564 โดย ศิริพร ระบาเลิศ อ่าน 67 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า

บุคลากร
นายเฉลียว โชติประเสริฐ
ผอ.รร.บ้านเหล่าสีแก้ว
นายประดาบชัย ตุระซอง
ผอ.รร.หนองอีบุตรไพรเวทย์
นายณรงค์ กุลเกลี้ยง
ผอ.รร.คำหมุนผดุงเวทย์
นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์
ผอ.รร.ไค้นุ่นวิทยาพูน
นายมนู ผันผ่อน
ผอ.รร.คำบงพิทยาคม
นายเพชรดำ ธนูศรี
ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๒
นายองอาจ แสงนิกุล
ผอ.รร.บ้านปลาขาว
นายเต็มใจ วรรณสา
ผอ.รร.บ้านหนองขอนแก่น
นายมนตรี สีแก้วก่ำ
ผอ.รร.บ้านหนองมะงง
นายพีรวิชญ์ วรชิน
ผอ.รร.บ้านหนองแสง
นายสุชาติ เทียมทัน
ผอ.รร.บ้านห้วยผึ้ง
(รก.) ผอ.รร.ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
นายธนภพ แสนตุ้มทอง
ผอ.รร.บ้านห้วยฝา
นายศราวุธ มาตผุด
ผอ.รร.บ้านผึ้ง
ว่าที่ ร.ต.อารยะ สินธุโคตร
ผอ.รร.บ้านคำม่วง
นางสาวรำไพ ไชยยนต์
ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖
นายพนมวรรณ โพธิสาร
ผอ.รร.อุปรีศรีวิทยา

MAIN LINK