สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 2 มิ.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 18 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 2 มิ.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 12 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 31 พ.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 14 ครั้ง

แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรูู้ active learning โรงเรียนบ้านดงหมู

วันที่โพสต์ 29 พ.ค. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 14 ครั้ง

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 21 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนเสรีไทยนาคู

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 10 ครั้ง

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภา

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2566 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 23 ครั้ง

18/5/25566 ท่านรองฯ ทรงวุฒิ ศรล้อม รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้นำคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในภาคเร

วันที่โพสต์ 19 พ.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 38 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น

วันที่โพสต์ 1 พ.ค. 2566 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 78 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม

วันที่โพสต์ 25 เม.ย. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 64 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นสู่หลักสถานศึกษา ร่วมกับโรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร กลุ่มเสรีไทยนาคู

วันที่โพสต์ 24 เม.ย. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 38 ครั้ง

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันที่โพสต์ 21 เม.ย. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 74 ครั้ง

19 เมษายน 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูปฐมวัยระดับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่โพสต์ 20 เม.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 27 ครั้ง

โครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning )

วันที่โพสต์ 19 เม.ย. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 24 ครั้ง

30 มีนาคม 2566 การประชุมคณะกรรมการชมรมครูปฐมวัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2566

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 45 ครั้ง

แผนการนิเทศโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา

วันที่โพสต์ 29 มี.ค. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 110 ครั้ง

ลิงค์ VDO nccs เมนูการใช้งาน ทำsar

วันที่โพสต์ 29 มี.ค. 2566 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 51 ครั้ง

ลิงค์ VDO แนะนำการบันทึกข้อมูลสารสเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา2565

วันที่โพสต์ 29 มี.ค. 2566 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 108 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 9 หน้า

บุคลากร
นายเจษฎา คะโยธา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาววิชชุดา ตรีเนตร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสะใบแพร มากต่าย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายอภิรัฐ เจาะจง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสุชัญญา เยื้องกลาง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเปรมฤดี เรืองชัย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันธิญา เกียรสมร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางอัชราวรรณ ขาวลา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สินีรัตน์ อินทร์เหง้า
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นายนิทัศน์ เพียรภูเขา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

MAIN LINK