สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

กิจกรรม เคารพธงชาติ-ร้องเพลงชาติ, ไหว้พระ- สวดมนต์

วันที่โพสต์ 29 พ.ค. 2566 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 9 ครั้ง

"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 68 พรรษา 2 เมษายน 2566

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2566 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 37 ครั้ง

ประธาน "การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566" ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัด กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2566 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 19 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยม รร.โป่งนกเปล้า พร้อมมอบนโยบาย รับทราบปัญหา

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2566 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 20 ครั้ง

"การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 12 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น สารคาม ร้อยเอ็ด) ครั้งที่ 1/2566

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2566 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 10 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เดินทางติดตาม ชื่นชม ให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน ร่วมฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม การรำเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2566 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 13 ครั้ง

พิธีเปิด "การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำโปรแกรมหลักสูตรเพศวิถีศึกษา"

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2566 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 9 ครั้ง

"การประชุมคณะกรรมการร่างประกาศหลักเกณฑ์พิจารณาจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 25 พ.ค. 2566 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 37 ครั้ง

การประชุม "รอง ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ , ประธานกลุ่มสถานศึกษา, ผอ.กลุ่ม/หน่วย ในสังกัด"

วันที่โพสต์ 25 พ.ค. 2566 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 16 ครั้ง

การประชุมติดตามรับชม รายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ" ผ่านระบบวิดีโอ คอนฟาเรนท์ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้บ

วันที่โพสต์ 25 พ.ค. 2566 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 16 ครั้ง

?การประชุมชี้แจง เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โ

วันที่โพสต์ 25 พ.ค. 2566 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 26 ครั้ง

?การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน กลุ่มพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ (ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๒)

วันที่โพสต์ 25 พ.ค. 2566 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 10 ครั้ง

?การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 22 พ.ค. 2566 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 80 ครั้ง

ประกาศ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

วันที่โพสต์ 19 พ.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 590 ครั้ง

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามั

วันที่โพสต์ 19 พ.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 96 ครั้ง

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมาย

วันที่โพสต์ 18 พ.ค. 2566 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 26 ครั้ง

การประชุมคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๓ โ

วันที่โพสต์ 18 พ.ค. 2566 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 74 ครั้ง

รอง ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานการฌาปนกิจ

วันที่โพสต์ 16 พ.ค. 2566 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 44 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 26 หน้า

MAIN LINK