สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 31 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2567

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 22 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุแล

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2567 โดย ประชาสัมพันธ์ e-news จริยา อ่าน 89 ครั้ง

ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 21 ก.พ. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 49 ครั้ง

ร่วมงานประเพณี "มาฆปูรณมีบูชา" ทะเลธุงอีสาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567

วันที่โพสต์ 20 ก.พ. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 63 ครั้ง

" โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น (กรณีขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชา

วันที่โพสต์ 20 ก.พ. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 31 ครั้ง

การประชุมติดตามรับชม รายการ "พฤหัส เช้าข่าว สพฐ. " "เรื่องเล่าข่าวโรงเรียน" ครั้งที่ 7/2567 ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนท์ ออนไลน์

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 41 ครั้ง

กิจกรรม "สพฐ. รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ" โดย การเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด สพฐ.ทุกคน ร่วมกิจกรรมฯ โดยขอความร่วมมือ สวมใส่เสื้อผ้าสีม่

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 55 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 1/2567

วันที่โพสต์ 14 ก.พ. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 45 ครั้ง

"การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2567

วันที่โพสต์ 13 ก.พ. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 49 ครั้ง

กิจกรรมเคารพธงชาติ-ร้องเพลงชาติ, ไหว้พระ- สวดมนต์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที่โพสต์ 13 ก.พ. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 33 ครั้ง

ตรวจเยี่ยมการ เตรียมความพร้อม สถานศึกษาศูนย์รับแบบทดสอบ และสถานศึกษาสนามสอบ O-NET พร้อมมอบนโยบาย กำชับ คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั

วันที่โพสต์ 10 ก.พ. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 56 ครั้ง

"การประชุมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การดำเนินงานสถานีแก้หนี้ครู และบุคลากรทางการศึกษ

วันที่โพสต์ 10 ก.พ. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 26 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 9 ก.พ. 2567 โดย ประชาสัมพันธ์ e-news จริยา อ่าน 98 ครั้ง

การประชุมติดตามรับชม รายการ ?พฤหัส เช้าข่าว สพฐ. ? "เรื่องเล่าข่าวโรงเรียน" ครั้งที่ 6/2567 ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนท์ ออนไลน์

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 30 ครั้ง

"การประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น(การดำเนินงานสถานีแก้หนี้ครู และบุคลากรทางการศึกษา เขตพิ้นที่การศึก

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 32 ครั้ง

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 42 ครั้ง

พิธีเปิด การประชุมฯ พร้อมด้วย นายทรงวุฒิ ศรล้อม รอง ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 กล่าวรายงานการดำเนินการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระ

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 48 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 40 หน้า

MAIN LINK