สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

"การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังคำชี้แจง และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity Syst

วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 4 ครั้ง

การประชุมปฏืบัติการยกระดับผลกา รประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567:

วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 3 ครั้ง

การดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ-ร้องเพลงชาติ, ไหว้พระ- สวดมนต์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 3 ครั้ง

"การประชุมคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า(คพรฟ) ครั้งที่ 2/2567 ปีงบประมาณ 2567 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 "

วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 4 ครั้ง

"การประชุมใหญ่สามัญผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบูรพานาายณ์" ปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 20 มิ.ย. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 11 ครั้ง

การประชุมปฏิบัติการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA Online 2024(Integrity and Transparency Assessm

วันที่โพสต์ 13 มิ.ย. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 97 ครั้ง

"การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน"

วันที่โพสต์ 11 มิ.ย. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 104 ครั้ง

ร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช "พระราชวัชรธรรมโสภณ" ฉลองตราตั้งวัดพระธาตุหมื่นหิน และฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 216 ครั้ง

ารแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน ๗ คน อายุไม่เกืน ๑๒ ปี ณ สนามโรงเรียนสูงเนินวิทยาคม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓

วันที่โพสต์ 7 มิ.ย. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 111 ครั้ง

"การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Infegrity and Transparency Assessments Onli

วันที่โพสต์ 5 มิ.ย. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 133 ครั้ง

กิจกรรมเคารพธงชาติ-ร้องเพลงชาติ, ไหว้พระ- สวดมนต์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที่โพสต์ 5 มิ.ย. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 73 ครั้ง

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล, พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอห้วยผึ้ง

วันที่โพสต์ 3 มิ.ย. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 85 ครั้ง

ประธานพิธีฯ บรรยายพิเศษ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ กลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์

วันที่โพสต์ 30 พ.ค. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 114 ครั้ง

การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 29 พ.ค. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 80 ครั้ง

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่โพสต์ 29 พ.ค. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 78 ครั้ง

แนวทางการตอบตัวชี้วัด OIT

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2567 โดย ธนพร พูลพัฒน์ อ่าน 113 ครั้ง

"การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและพัฒนาความฉลาดรู้ของผู้เรียน (PIZA) สพฐ." ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่โพสต์ 26 พ.ค. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 87 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่โพสต์ 26 พ.ค. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 129 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 45 หน้า

MAIN LINK