สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

พิธีรับเงินพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ ๑๐

วันที่โพสต์ 19 ต.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 5 ครั้ง

พิธีเปิด โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ด้วยระบบ Vedio Conference

วันที่โพสต์ 13 ต.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 54 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ผ่านระบบสื่ออิเลคทรอนิกส์ เพื่อมอบ นโยบาย,

วันที่โพสต์ 12 ต.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 49 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหารการศึกษา, ผอ. กลุ่ม, ผอ.หน่วย, ศึกษานิเทศก์, บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ, ไหว้พระ สวด

วันที่โพสต์ 12 ต.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 58 ครั้ง

ร่วมพิธีสักการะ ไหว้ศาลหลักเมือง,ไหว้พระพุทธรูป และพระภูมิเจ้าที่ประจำ สพป.กส. ๓ เพื่อเป็นสิริมงคล

วันที่โพสต์ 12 ต.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 28 ครั้ง

กิจกรรมระดมทุน ?สายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขาดแคลน? และให้การต้อนรับ ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ได้รับคำสั่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพ

วันที่โพสต์ 4 ต.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 99 ครั้ง

ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการดำเนินกิจกรรมระดมทุน ?กองทุนสายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขาดแคลน?

วันที่โพสต์ 30 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 186 ครั้ง

ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ติดตามรับชมรายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนท์

วันที่โพสต์ 30 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 78 ครั้ง

ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานงานมุทิตาจิต ผู้บริหารโรงเรียน,ข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ "โครงการเชิดชูเกียรติแสนภาคภูมิครูดีศรีแผ่น

วันที่โพสต์ 28 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 89 ครั้ง

ตัวอย่าง ITA Online 2564 OIT 1-43

วันที่โพสต์ 23 ก.ย. 2564 โดย Administrator อ่าน 165 ครั้ง

ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.วิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธาน "การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตทั่วประเทศ"

วันที่โพสต์ 21 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 120 ครั้ง

ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติ เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 20 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 171 ครั้ง

ให้เกียรติ เป็นประธาน ?การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แก่ครูผู้สอน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ด้วยระบบข้อสอบออน

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 72 ครั้ง

ให้เกียรติ เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิต แก่คณะคุณครู โซนโพนเนินยาง ๖๔ กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ณ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 85 ครั้ง

ให้เกียรติเป็นประธาน คณะกรรมการประเมิน "การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ"

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 83 ครั้ง

การจัดงานมุทิตาจิต แก่ นางศศิกานต์ เจริญดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 99 ครั้ง

ติดตามรับชมรายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนท์ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 8 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 92 ครั้ง

เข้าพบยื่นหนังสือเพื่อสนับสนุนให้เสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที

วันที่โพสต์ 7 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 99 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 7 หน้า

MAIN LINK