สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล


จ.อ. ไวกูล มะลิรส

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

091-8692601


นางสุวรรณภา เนตรคุณ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
su.wan.napa@hotmail.com
096-4062250


นางสาวธิดารัตน์ พันธุ์ศิริ

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
thidaratt27@gmail.com
063-6799238


นางสาวจริยา จารัตน์

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
Chariya2521@hotmail.com
062-4313780


นางวชิราพร พิมพ์เภา

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
#
#


นางยุภาพร ชมภูเพชร

เจ้าพนักงานธุรการ

080-4218185


นายขจรพงศ์ นามสง่า

พนักงานพิมพ์
khajornpong.j@hotmail.com
086-2421128


นางสาว ฉัตรธิดา เถาว์โท

เจ้าหน้าที่ธุรการ
#
#

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]