สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 9


นายกรชกร ชวติ

ผอ.รร.บ้านกอกวิทยาคม


นายคุณากร ศรีสองเมือง

ผอ.รร.มหาไชยโคกกว้างวิทยา


นางสาว นิตยา คำพรมมา

ผอ.รร.แก่งพฤาชัยวิทยา


นายนรเศรษฐ จันทรบุตร

ผอ.รร.คำเม็กวิทยา


นายเทวิล ศรีสองเมือง

ผอ.รร.แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
รก ผอ.รร.บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง


นายเด่นศักดิ์ แสงเพ็ชร

ผอ.รร.ดงบังนาแก้ววิทยา


นางอุบล วรนารถ

ผอ.รร.บ้านแก้งกะอาม


นายสุชาติ เทียมทัน

ผอ.รร.บ้านขมิ้น
รก.ผอ.รร.บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)


นายกงเพชร อุดมวงษ์

ผอ.รร.บ้านคำหม่วย


นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย

ผอ.รร.บ้านบึงโคกสะอาด
รก.ผอ.รร.บ้านดงแหลม


นายวรวุฒิ มุลทา

ผอ.รร.บ้านบัวสามัคคี


นางอลิสสรา ผุดผ่อง

ผอ.รร.โพธิ์คำประชาสรรพ์


นายเฉลิมพล รุ่งนามา

ผอ.รร.หนองบัววิทยาสรรพ์


นางสาวทองแปลน ชมภูทัศน์

ผอ.รร.หนองสนมราษฎร์อำนวย


นางสาวอรณิชา อัศวภูมิ

ผอ.รร.หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ


นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้

ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
รก.ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา(สาขาหนองหญ้าปล้อง)


นายสุธวัชร์ เทศารินทร์

ผอ.รร.ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
(รก.)ผอ.ร.ร.บ้านนาทัน

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 1 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 2 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 3 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 6 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 7 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 8 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 9 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 10 ]