สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มสมเด็จภูพาน


นายกรชกร ชวติ

ผอ.รร.บ้านกอกวิทยาคม

098 585 0910


นายคุณากร ศรีสองเมือง

ผอ.รร.มหาไชยโคกกว้างวิทยา

087 218 0296


นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย

ผอ.รร.บ้านบึงโคกสะอาด
รก.ผอ.รร.บ้านดงแหลม

087 864 9089


นางสาว นิตยา คำพรมมา

ผอ.รร.แก่งพฤาชัยวิทยา


นายนรเศรษฐ จันทรบุตร

ผอ.รร.คำเม็กวิทยา

081 021 5126


นายเทวิล ศรีสองเมือง

ผอ.รร.แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
รก ผอ.รร.บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง

080 764 3761


นายเด่นศักดิ์ แสงเพ็ชร

ผอ.รร.ดงบังนาแก้ววิทยา

064 927 6512


นางอุบล วรนารถ

ผอ.รร.บ้านแก้งกะอาม

088 3059943


- -

ผอ.รร.บ้านขมิ้น
รก.ผอ.รร.บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)


นายกงเพชร อุดมวงษ์

ผอ.รร.บ้านคำหม่วย

085 480 0506


นายวรวุฒิ มุลทา

ผอ.รร.บ้านบัวสามัคคี

093 140 8992


นางสาว ณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน

ผอ.รร.บ้านหนองไผ่

094 965 4646


นางอลิสสรา ผุดผ่อง

ผอ.รร.โพธิ์คำประชาสรรพ์

095 659 5545


นายเฉลิมพล รุ่งนามา

ผอ.รร.หนองบัววิทยาสรรพ์

084-7928190


นางสาวทองแปลน ชมภูทัศน์

ผอ.รร.หนองสนมราษฎร์อำนวย

086-2183846


นางสาวอรณิชา อัศวภูมิ

ผอ.รร.หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ

095-2256820


นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้

ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
รก.ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา(สาขาหนองหญ้าปล้อง)

093 562 5192


นายสุธวัชร์ เทศารินทร์

ผอ.รร.ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
(รก.)ผอ.ร.ร.บ้านนาทัน

080 7684 419

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มแพรวาคำม่วง ]