สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ


นายยุทธชัย สารขันธ์

ผอ.รร.สมเด็จประชานุเคราะห์
(รก.) ผอ.รร.หนองขามวิทยา
-
08-1260-2834


นางจิรภัทร ชูศรีโฉม

ผอ.รร.บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
-
08 1055 3890


นายกรชกร ชวติ

ผอ.รร.บ้านสี่แยกสมเด็จ
-
09 8585 0910


นายสุวิทย์ กมลตรี

ผอ.รร.หนองแวงวิทยานุกูล
-
09 1868 1031


นายไพรัช ศรีซ้ง

ผอ.รร.โคกกลางสมเด็จ
(รก.)ผอ.รร.คำไผ่ปราสามัคคี
09 1056 1405


นายเฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์

ผอ.รร.บ้านคำกุงหนองอิดุม
-
08 1471 7603


นายไกรทวี ประดิษย์จา

ผอ.รร.บ้านสร้างแก้ว
-
06 5623 4899


นายวิชัย ยุรตา

ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด
yurata_yaw@hotmail.com
08 2229 9672


นายวีรวิทย์ บัวบาน

ผอ.รร.บ้านหนองผ้าอ้อม
-
08 8741 1821


นางวราภรณ์ ระบาเลิศ

ผอ.รร.บ้านสร้างแสน
(รก.)ผอ.รร.บ้านหนองป่าอ้อย
08 4514 8196


นายวิรัตน์ พัฒนะสาร

ผอ.ร.ร.หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล"
-
06 1661 7465


นายกงเพชร อุดมวงษ์

ผอ.รร.หนองแสงวิทยาเสริม
-
08 5480 0506


นางนัทธมน ญาณกาย

ผอ.รร.ชุมชนบ้านบอนวิทยา
-
-


นายธงชัย ก้อนบุญใสย

ผอ.ร.ร.บ้านโนนชาด
(รก.)ผอ.รร.บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2)
-
06 3725 9898


นางสาวปัทมาพร คำคามาตร

ผอ.รร.หนองกุงสมเด็จ
-
09 9385 5277

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]