สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 8


นายบุญสืบ ประจำตน

ผอ.รร.บ้านสี่แยกสมเด็จ


นายเสกสรร ถารัตน์

ผอ.รร.ชุมชนบ้านบอนวิทยา


นายสุดชา จรัสแผ้ว

ผอ.รร.บ้านโนนชาด


นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน

ผอ.รร.สมเด็จประชานุเคราะห์


นายสุวิทย์ กมลตรี

ผอ.รร.หนองแวงวิทยานุกูล


นายยุทธชัย สารขันธ์

ผอ.รร.หนองแสงวิทยาเสริม


นายไพรัช ศรีซ้ง

ผอ.รร.โคกกลางสมเด็จ


นางจิรภัทร ชูศรีโฉม

ผอ.รร.บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา


นายเฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์

ผอ.รร.บ้านคำกุงหนองอิดุม


นายไกรทวี ประดิษย์ฐา

ผอ.รร.คำไผ่ประชาสามัคคี


นายสุดชา จรัสแผ้ว

ผอ.ร.ร.บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2)


นายสุพันธ์ ทิพโชติ

ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด


นายเรืองฤทธิ์ นันททรัพย์

ผอ.รร.บ้านสร้างแก้ว


นายเทอดศักดิ์ สินธุโคตร

ผอ.รร.บ้านสร้างแสน


นายถิรเดช ศรีวรสาร

ผอ.ร.ร.บ้านหนองป่าอ้อย


นายวีรวิทย์ บัวบาน

ผอ.รร.บ้านหนองผ้าอ้อม


นางวราภรณ์ ระบาเลิศ

ผอ.รร.หนองกุงสมเด็จ


นายมนตรี สีแก้วก่ำ

ผอ.ร.ร.หนองขามวิทยา


นายวิรัตน์ พัฒนะสาร

ผอ.ร.ร.หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล"

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 1 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 2 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 3 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 6 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 7 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 8 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 9 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 10 ]