สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มเมืองสมเด็จ


นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน

ผอ.รร.บ้านสี่แยกสมเด็จ

08-1975-6406


นางจิรภัทร ชูศรีโฉม

ผอ.รร.บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา

081 055 3890


นายสุวิทย์ กมลตรี

ผอ.รร.หนองแวงวิทยานุกูล

09-1868-1031


นายเสกสรร ถารัตน์

ผอ.รร.ชุมชนบ้านบอนวิทยา

081 260 1451


นายสุดชา จรัสแผ้ว

ผอ.รร.บ้านโนนชาด

085 743 2740


นายยุทธชัย สารขันธ์

ผอ.รร.สมเด็จประชานุเคราะห์
(รก.) ผอ.รร.หนองขามวิทยา

08-1260-2834


นายไพรัช ศรีซ้ง

ผอ.รร.โคกกลางสมเด็จ

091 056 1405


นายเฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์

ผอ.รร.บ้านคำกุงหนองอิดุม

08-1471-7603


นายไกรทวี ประดิษย์ฐา

ผอ.รร.บ้านสร้างแก้ว

065 623 4899


นายสุดชา จรัสแผ้ว

ผอ.ร.ร.บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2)

085 743 2740


นายสุพันธ์ ทิพโชติ

ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด

089 575 6294


นายเรืองฤทธิ์ นันททรัพย์

ผอ.รร.บ้านสร้างแก้ว

09-5663-9812


นายเทอดศักดิ์ สินธุโคตร

ผอ.รร.บ้านสร้างแสน

081 964 4104


นายถิรเดช ศรีวรสาร

ผอ.ร.ร.บ้านหนองป่าอ้อย

081 2601051


นายวีรวิทย์ บัวบาน

ผอ.รร.บ้านหนองผ้าอ้อม

088-741 1821


นางวราภรณ์ ระบาเลิศ

ผอ.รร.บ้านสร้างแสน

08-4514-8196


นายวิรัตน์ พัฒนะสาร

ผอ.ร.ร.หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล"

061 661 7465


นายกงเพชร อุดมวงษ์

ผอ.รร.หนองแสงวิทยาเสริม

085 480 0506

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]