สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 4


นายอุ่นใจ จิตจักร์

ผอ.รร.บ้านบัวขาว (พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)


น.ส.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา

ผอ.รร.บ้านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐)


นายอภิรัฐ ศรีจำพลัง

ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๕ (คำกั้ง)


นายวีระศักดิ์ นิลโคตร

ผอ.รร.นาโกวิทยาสูง


นายไชยยา แก้วกัณฑรัตน์

ผอ.รร.บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ ๑๙๔


นายมีชัย เถาว์ชาลี

ผอ.รร.เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์


นายอุดร สุขรี่

ผอ.รร.โคกหวายราษฎร์สามัคคี


นายประภาส นามสง่า

ผอ.รร.ดงเหนือประชาสรรค์


นายวิทยา ไชยสุข

ผอ.รร.นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์


นายวิเศษศักดิ์ ถามณี

ผอ.รร.บ้านกกตาล


นายสุวิทย์ สังข์ชาตรี

ผอ.รร.บ้านจอมทอง
(รก.)ผอ.รร.บ้านกุดฝั่งแดง


นางรจนา สังข์ชาตรี

ผอ.รร.บ้านดอนอุมรัว
(รก.)ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค์


นายจักรกฤษณ์ จิตจักร

ผอ.รร.มะนาววิทยาเสริม


นายเอนก เครือสา

ผอ.รร.สามัคคีบัวขาว


นายกำจัด คะโยธา

ผอ.รร.หนองหูลิงเจริญเวทย์

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 1 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 2 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 3 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 6 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 7 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 8 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 9 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 10 ]