สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์


นายวิเศษศักดิ์ ถามณี

ผอ.รร.บ้านกกตาล
09 1038 8269


นายกำจัด คะโยธา

ผอ.รร.หนองหูลิงเจริญเวทย์
08 1059 2060


นายประภาส นามสง่า

ผอ.รร.เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
095 913 9892


น.ส.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา

ผอ.รร.บ้านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐)
08 5927 7083


นายอภิรัฐ ศรีจำพลัง

ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๕ (คำกั้ง)
08 33601335


นายวีระศักดิ์ นิลโคตร

ผอ.รร.นาโกวิทยาสูง
08 6223 8541


นายไชยยา แก้วกัณฑรัตน์

ผอ.รร.บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ ๑๙๔
09 7729 1185


นายสุวิทย์ สังข์ชาตรี

ผอ.รร.ดงเหนือประชาสรรค์
08 9283 7524


นางรจนา สังข์ชาตรี

ผอ.รร.บ้านดอนอุมรัว
08 9034 1129


นายจักรกฤษณ์ จิตจักร

ผอ.รร.มะนาววิทยาเสริม
08 8509 3069


นายเอนก เครือสา

ผอ.รร.สามัคคีบัวขาว
08 7949 3377


นายเด่นศักดิ์ แสงเพ็ชร

ผอ.รร.โคกหวายราษฏร์สามัคคี
064 927 6512


นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว

ผอ.รร.บ้านบัวขาว (พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
08 1799 0444


นายอาทิตย์ หนูเข็ม

ผอ.รร.นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
08 2859 1265

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]