สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง


นายประพันธ์ศักดิ์ ไชยสิงห์

ผอ.รร.กุดสิมวิทยาสาร
-
06 5606 1755


นายสมสนิท หาศิริ

ผอ.รร.ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
-
09 5660 2836


นายณรงค์ศักดิ์ โพนตุแสง

ผอ.รร.บ้านโพนนาดี
-
08 4511 3090


นางเนตรนภา รองจัตุ

ผอ.รร.บ้านส้มป่อย
(รก.) ผอ.รร.บ้านกุดกอก
09 1861 1184


นายจิตติศักดิ์ รองจัตุ

ผอ.รร.หนองแสงถวิลราษฎร์

-
09 6223 7624


นายเทวินทร์ ฉายะโคตร

ผอ.รร.กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
(รก.) ผอ.รร.บ้านโนนสำราญ
08 9937 6612


นายศิริชัย ศรีหาตา

ผอ.รร.กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา
bugpee.2327@gmail.com
09 7075 3707


นายตุระชัย ศรีหริ่ง

ผอ.รร.บ้านดงหมู
-
08 9569 7871


นายชวลิต ศรีโพธิ์ชัย

ผอ.รร.บ้านโพธิ์ไทร
-
08 4728 9269


น.ส.ณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน

ผอ.รร.บ้านนาวี
-
09 4965 4646


นางสาวเทียนทอง ดีรักษา

ผอ.รร.กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง
-
08 7859 7047


นางสาวอุลัยพร เรืองชัย

ผอ.รร.บ้านโพนสวาง
-
08 9210 2431


นายชัชชัย อุปสรรค์

ผอ.รร.บ้านหนองผือ
-
-


นางจันสุดา เผือดผุด

ผอ.รร.โคกมะลิวิทยา
Farmsang999@gmail.com
09 5670 5458

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]