สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มเมืองสามอ่าง


นายเฉลียว โชติประเสริฐ

ผอ.รร.บ้านผึ้ง

091 865 4969


นายประดาบชัย ตุระซอง

ผอ.รร.หนองอีบุตรไพรเวทย์
(รก.)ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๓

081 3923817


นายณรงค์ กุลเกลี้ยง

ผอ.รร.คำหมุนผดุงเวทย์

061 028 5890


- -

ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖


นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์

ผอ.รร.ไค้นุ่นวิทยาพูน

088 743 9285


นายมนู ผันผ่อน

ผอ.รร.คำบงพิทยาคม

086 240 8693


นายชุมพล ศรีชมภู

ผอ.รร.บ้านเหล่าสีแก้ว

086 853 2309


- -

ผอ.รร.ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์


นายเพชรดำ ธนูศรี

ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๒

098 585 2689


นายองอาจ แสงนิกุล

ผอ.รร.บ้านปลาขาว

089 419 9356


นายเต็มใจ วรรณสา

ผอ.รร.บ้านหนองขอนแก่น

082-842 9133


นายมนตรี สีแก้วก่ำ

ผอ.รร.บ้านหนองมะงง

081 725 7634


นายพีรวิชญ์ วรชิน

ผอ.รร.บ้านหนองแสง

081 261 8790


นายสุชาติ เทียมทัน

ผอ.รร.บ้านห้วยผึ้ง

088 305 9943


นายธนภพ แสนตุ้มทอง

ผอ.รร.บ้านห้วยฝา

087-2179965


ว่าที่ ร.ต.อารยะ สินธุโคตร

ผอ.รร.บ้านคำม่วง

083 265 8945


นางสาวรำไพ ไชยยนต์

ผอ.รร.อุปรีศรีวิทยา

089 917 9591

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มแพรวาคำม่วง ]