สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 1


นายประดาบชัย ตุระซอง

ผอ.รร.หนองอีบุตรไพรเวทย์
(รก.)ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๓


นายประธาน โพธิ์แท่น

ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖


นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์

ผอ.รร.ไค้นุ่นวิทยาพูน


นายมนู ผันผ่อน

ผอ.รร.คำบงพิทยาคม


นายชุมพล ศรีชมภู

ผอ.รร.บ้านเหล่าสีแก้ว


นายธนารัฐ ชื่นวัฒนา

(รก) ผอ.รร.ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์


นายเพชรดำ ธนูศรี

ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๒


นางสาวรัชชนิดา อุตะโม

ผอ.รร.บ้านปลาขาว


นายเต็มใจ วรรณสา

ผอ.รร.บ้านหนองขอนแก่น


นายวรกฤต วราธีรโชค

ผอ.รร.บ้านหนองมะงง


นายพีรวิชญ์ วรชิน

ผอ.รร.บ้านหนองแสง


นายธนารัฐ ชื่นวัฒนา

ผอ.รร.บ้านห้วยผึ้ง


นายธนภพ แสนตุ้มทอง

ผอ.รร.บ้านห้วยฝา


นายณรงค์ กุลเกลี้ยง

ผอ.รร.คำหมุนผดุงเวทย์


นางสาวรำไพ ไชยยนต์

ผอ.รร.อุปรีศรีวิทยา

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 1 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 2 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 3 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 6 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 7 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 8 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 9 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 10 ]