สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง


นายณรงค์ กุลเกลี้ยง

ผอ.รร.คำบงพิทยาคม
-
06 1028 5890


นายเฉลียว โชติประเสริฐ

ผอ.รร.บ้านเหล่าสีแก้ว
-
09 1865 4969


นายประดาบชัย ตุระซอง

ผอ.รร.หนองอีบุตรไพรเวทย์
-
08 1392 3817


นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์

ผอ.รร.ไค้นุ่นวิทยาพูน
-
08 8743 9285


นายเพชรดำ ธนูศรี

ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๒
-
09 8585 2689


นายองอาจ แสงนิกุล

ผอ.รร.คำหมุนผดุงเวทย์
-
08 9419 9356


นายเต็มใจ วรรณสา

ผอ.รร.บ้านหนองขอนแก่น
-
08 2842 9133


นายมนตรี สีแก้วก่ำ

ผอ.รร.บ้านหนองมะงง
-
08 1725 7634


นายสุชาติ เทียมทัน

ผอ.รร.บ้านห้วยผึ้ง
(รก.)ผอ.รร.ค่ายลูกเสือจังหวัดก
08 8305 9943


นายธนภพ แสนตุ้มทอง

ผอ.รร.บ้านหนองแสง
-
08 7217 9965


นายศราวุธ มาตผุด

ผอ.รร.บ้านผึ้ง
-
06 5262 0331


ว่าที่ ร.ต.อารยะ สินธุโคตร

ผอ.รร.บ้านคำม่วง
-
08 3265 8945


นางสาวรำไพ ไชยยนต์

ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖
-
08 9917 9591


นายอภิชาติ นาถ้ำพลอย

ผอ.รร.บ้านห้วยฝา
-
09 5605 5300


นางสาวศรีธาตุ เพียรภูเขา

ผอ.รร.บ้านปลาขาว
-
08 2134 7607


นายพนมวรรณ โพธิสาร

ผอ.รร.อุปรีศรีวิทยา
-
09 1861 7891

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]