สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ติดต่อสอบถาม

เลือกเรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถาม

จำนวนกระทู้

ติดต่อสอบถามด้านการเงิน บัญชี และสินทรัพย์

[0 กระทู้]

ติดต่อสอบถามด้านนโยบายและแผน

[0 กระทู้]

ติดต่อสอบถามด้านบริหารงานบุคคล

[1 กระทู้]

ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา

[0 กระทู้]

ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศ

[0 กระทู้]

ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านงานอำนวยการ

[0 กระทู้]

ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากร

[0 กระทู้]

ติดต่อสอบถามข้อมูลการนิเทศ ติดตาม

[1 กระทู้]

ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านการจัดการศึกษาทางไกลและ ICT

[0 กระทู้]

ติดต่อสอบถามด้านกฎหมายและคดี

[0 กระทู้]

ติดต่อสอบถามด้านการตรวจสอบภายใน

[0 กระทู้]

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1